Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości,

Dariusz Szymanowski

Oddajemy w Wasze ręce czternasty numer Biuletynu Nieruchomości. Mamy nadzieję, że artykuły w nim opublikowane spotkają się z Waszym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że pokazanie warsztatowych rozwiązań będzie dla naszych Czytelników zaproszeniem do dyskusji – zachęcamy Was do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Nasz profil na Facebook jest przestrzenią gdzie swobodnie można wymieniać się doświadczeniami. Zapraszamy również do lektury tekstów na naszych stronach internetowych oraz oczywiście Biuletynu Nieruchomości..

Zapraszamy do lektury.

Magdalena Woronkiewicz

W sklepie internetowym PTRM dostępne są też Numer 1 (1/2015)Numer 2 (2/2015), Numer 3 (1/2016), Numer 4 (2/2016), Numer 5 (1/2017)Numer 5 (1/2017), Numer 6 (1/2018)Numer 6 (1/2018), Numer 7 (2/2018)Numer 7 (2/2018), Numer 8 (1/2019)Numer 8 (1/2019),  Numer 9 (2/2019)Numer 9 (2/2019), Numer 10 (1/2020)Numer 10 (1/2020)Numer 11 (2/2020)Numer 11 (2/2020)Numer 12 (1/2022)Numer 12 (1/2022)"Biuletynu Nieruchomości" - jako pliki do ściągnięcia oraz Biuletyn - 5 lat PTRMBiuletyn - 5 lat PTRM na płycie CD. Polecamy też inne pozycje tematyczne w Sklepie PTRMSklepie PTRM

W dalszym ciągu jest też możliwe bezpłatne ściągnięcie pliku PDF Biuletynu Nieruchomości nr 1, który ukazał się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Jego kontynuacją, rozwinięciem i potwierdzeniem przedstawionych tam lata temu metod, jest Specjalne wydanie Biuletynu Nieruchmomości Numer 13Biuletynu Nieruchmomości Numer 13.
Biuletyn Nieruchomości adresowany jest przede wszystkim do rzeczoznawców majątkowych, ponieważ głównym nurtem pisma zamierzamy uczynić problemy warsztatowe wyceny nieruchomości, w szczególności metody analizy rynku i szacowania wartości.

Mamy nadzieję, że Biuletyn zainteresuje przedstawicieli innych profesji, mających styczność z nieruchomościami: samorządowców, radców prawnych, adwokatów, a także szeroką rzeszę właścicieli i użytkowników wieczystych, których interesy w taki, czy inny sposób zależne są od efektów pracy  rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

Biuletyn Nieruchomości PTRM nr 9 (2/2019)

 

Drodzy Czytelnicy!

Numer otwiera artykuł autorstwa Tatiany Korniak i Hanny Szeluk-Bojko pt. Rany Julek! Jak to wycenić? Czyli studia przypadku – część II będący kontynuacją i rozszerzeniem tekstu w poprzedniego numeru. Autorki zaprezentowały w nim nietypowe przypadki, z którymi spotkały się w swojej pracy zawodowej, omawiając jednocześnie nietypowe – a jakże – sposoby ich wyceny. Koszt ocieplenia ściany budynku i wyższe koszty jego ogrzewania jako składowa wartości służebności drogi koniecznej? Okazuje się, że w pracy rzeczoznawcy majątkowego nawet przy typowym zleceniu ważna jest czujność i uwzględnienie wszystkich ważnych okoliczności. Tych Czytelników, którzy nie mieli jeszcze okazji przeczytać części I artykułu odsyłamy do Biuletynu Nieruchomości numer 13, gdzie takich przykładów jest znacznie więcej.
Artykuł Michała Marcińczaka pt. REIT, Część 3 z 3 również jest kontynuacją jego poprzednich tekstów: z Biuletynu nr 11 i z Biuletynu nr 12. Autor prezentuje w nim kolejne aspekty związane z tym nietypowym w polskich warunkach sposobem na inwestowanie na rynku nieruchomości. Tym razem Czytelnik może zapoznać się z czterema podstawowymi wskaźnikami dotyczącymi oceny wartości REIT, wraz z obrazowymi przykładami i ich interpretacją.
Zapisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami wiele lat temu nałożyły na Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązek ogłaszania wskaźników zmiany cen nieruchomości. Wskaźnik ten służyć ma waloryzacji kwot należnych z tytułu określonych na podstawie ugn. Z punktu widzenia rzeczoznawców majątkowych, a także innych grup zawodowych i zwykłych obywateli z pewnością byłaby to bardzo ważna publikacja. Pomimo upływu wielu lat nie doczekaliśmy się jednak kompleksowego opracowania metodologii i publikacji tych wskaźników, poza jedną kategorią dotyczącą lokali mieszkalnych. Analizę procesu wdrażania w życie tego ustawowego obowiązku, zakres aktualnie publikowanych wskaźników oraz konsekwencje finansowe opracował dr Jan Łopato w swoim artykule Wskaźniki zmian cen nieruchomości.
Tematyka zmienności cen w czasie jest również przewodnia w artykule Joanny B. Waluk-Pacholskiej pt. Zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu w wyjaśnieniach sądów administracyjnych. Nie istnieje przepis prawny, z którego wynikałoby, że dwuletni okres analizy rynku jest obligatoryjny przy wycenie nieruchomości, a mimo to wśród zarzutów do wycen wciąż pojawia się ten o zbyt długim okresie badania rynku. W swoim tekście Autorka prezentuje fragmenty ważnych wyroków sądowych, które potwierdzają, że horyzont czasowy uwzględniony w wycenie zależeć musi przede wszystkim od rodzaju i aktywności rynku. Osoby zainteresowane zachęcamy dodatkowo do kącika Warto przeczytać, gdzie zapoznać się można z omówieniem książki ściśle związanej z tą tematyką.
Kwestia realizmu (w wycenie nieruchomości/pracy biegłego/analizie rynku) to wnikliwa analiza autorstwa Jarosława Matejczuka tematu utraty wartości nieruchomości na skutek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska. Na bazie rzeczywistych cen lokali mieszkalnych z rynku gdańskiego Autor prezentuje wypracowaną przez siebie metodologię analizy rynku, dającą odpowiedź na pytanie – czy formalne ustanowienie OOU ma wpływ na obniżenie wartości nieruchomości. W swych rozważaniach Autor analizuje również istniejące wyroki sądowe oraz wskazuje jak złożony jest to w istocie problem, skoro do pracy nad nim pochyla się Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów.
Numer zamyka artykuł pt. Wycena lokali mieszkalnych z symulacją nierozpoznawalnego ich stanu, do lektury którego zachęcamy w szczególności osoby zainteresowane rozwojem swojego warsztatu. Stan nieruchomości to ważny i zazwyczaj bardzo cenotwórczy atrybut, którego uwzględnienie przysparza wielu problemów w wycenie. Zbigniew Szwaja prezentuje stosunkowo prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny, intuicyjny i zrozumiały dla odbiorców wycen sposób na uwzględnienie tej cechy rynkowej. Prezentuje nam ideę tego sposobu oraz pokazuje krok po kroku jak przeprowadzić obliczenia z wykorzystaniem rzeczywistych danych.
Zapraszamy do lektury i jednocześnie zachęcamy naszych Czytelników do sięgania po poprzednie wydania Biuletynu Nieruchomości oraz śledzenia naszego profilu na portalu FaceBook.
Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści :

Spis treści Nr 14 (1/2023)

  str

Tatiana Korniak, Hanna Szeluk - Bojko -

Rany Julek! Jak to wycnić? Czyli studia przypadku


4
Michał Marcińczak -
REIT - Część 3 z 3.

13

dr Jan Łopato 

Wskaźniki cen nieruchomości 


16

Joanna B. Waluk - Pacholska 

Zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu w wyjaśnieniach sądów administracyjnych22

Jarosław Matejczuk 

Kwestia realizmu (w wycenie nieruchomości / pracy biegłego / analizie rynku}.


 28

Zbigniew Szwaja 

Wycena lokali mieszkalnych z symulacją nierozpoznanego ich stanu


41

Michał Marcińczak -

Warto przeczytać 


54
Z życia PTRM

55
 

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Biuletyn w cenie 125 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Back to top