Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości,

Dariusz Szymanowski

Przed Wami kolejny, dwunasty już numer branżowego czasopisma związanego z tematyką wyceny nieruchomości oraz nieruchomości w ogóle.
Tym razem numer otwiera tekst Adama Kudyka pt. Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg publicznych w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami. Kwestia ta – traktowana przez wiele osób nieco po macoszemu – okazuje się być niezwykle istotna w analizie stanu prawnego gruntów. Dostęp do nieruchomości to nie tylko fakt istnienia wspólnej granicy z działką drogową, ale również, a może przed wszystkim, fakt uregulowania tego dostępu odpowiednią dokumentacją. To czy i w jaki sposób ta okoliczność zostanie uwzględniona w wycenie zależy oczywiście od rzeczoznawców majątkowych.
W bieżącym numerze kontynuujemy sprawy poruszane już na łamach numeru 10 (1/2020) Biuletynu, a dotyczące podobieństwa nieruchomości. Sprawa pozornie prosta, bo przecież wyraźnie zdefiniowana w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, a jednak stale stanowiąca oś sporu i temat niekończących się dyskusji. Joanna B. Waluk-Pacholska w swoim tekście pt. Nieruchomość podobna – cd przedstawia Czytelnikowi zestawienie tez i kluczowych fragmentów wyroków sądów administracyjnych, wyjaśniających tym razem podobieństwo nieruchomości w zakresie lokalizacji i ich powierzchni. Po raz kolejny powtarza się, że „podobna” to nie to samo co „prawie taka sama”. Wybrane przez Autorkę orzeczenia stanowią doskonałe źródło wiedzy oraz argumentów w dyskusji. Ponadto sądy zwracają uwagę, że dobór nieruchomości jest zabiegiem wymagającym posiadania wiadomości specjalnych i to na nas, na rzeczoznawcach majątkowych spoczywa odpowiedzialność właściwego skonstruowania bazy obiektów referencyjnych.
Kontynuacją publikowanej już na łamach Biuletynu tematyki jest tekst również Michała Marcińczaka dotyczący alternatywnych sposobów inwestowania w nieruchomości czyli REIT (cz. 2 z 3) Zakup REIT-ów. Tym razem Michał prezentuje sposób nabywania REIT-ów oraz dalszą ich obsługę za pomocą kont maklerskich. Artykuł ten zawiera również listę polskich i zagranicznych kont.
Wycena nieruchomości komercyjnych jest w dzisiejszych czasach szczególnie utrudniona. Wynika to z bezprecedensowych zmian w globalnej i lokalnej gospodarce związanych w trwającą wciąż pandemią COVID-19 oraz dodatkowo z wojną na terenie Ukrainy. Skutki obu tych zdarzeń dla rynku nieruchomości są trudne do przewidzenia. Tym bardziej niezbędne jest dogłębne zrozumienie fundamentalnej wiedzy z zakresu oceny ryzyka, premii czy stóp. Artykuł Koszt kapitału, ryzyko kapitałowe, ryzyko rynkowe, premie i stopy – zrozumieć i oszacować autorstwa Tomasza Bielińskiego agreguje wiedzę w tym zakresie, tłumaczy wiele pojęć, różnice pomiędzy poszczególnymi współczynnikami i zależności między nimi. Artykuł ten zawiera również praktyczny przykład. Cenną jego częścią jest tłumaczenie z języka angielskiego na język polski słowniczka pojęć opracowanego i opublikowanego przez Aswath Damodaran’a - profesora finansów korporacyjnych i wyceny na New York University..

Zapraszamy do lektury.

Magdalena Woronkiewicz

W sklepie internetowym PTRM dostępne są też Numer 1 (1/2015)Numer 2 (2/2015), Numer 3 (1/2016), Numer 4 (2/2016), Numer 5 (1/2017)Numer 5 (1/2017), Numer 6 (1/2018)Numer 6 (1/2018), Numer 7 (2/2018)Numer 7 (2/2018), Numer 8 (1/2019)Numer 8 (1/2019),  Numer 9 (2/2019)Numer 9 (2/2019), Numer 10 (1/2020)Numer 10 (1/2020) i Numer 11 (2/2020)Numer 11 (2/2020)"Biuletynu Nieruchomości" jako pliki do ściągnięcia oraz Biuletyn - 5 lat PTRMBiuletyn - 5 lat PTRM na płycie CD. Polecamy też inne pozycje tematyczne w Sklepie PTRMSklepie PTRM

W dalszym ciągu jest też możliwe bezpłatne ściągnięcie pliku PDF Biuletynu Nieruchomości nr 1, który ukazał się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Adresowany jest przede wszystkim do rzeczoznawców majątkowych, ponieważ głównym nurtem pisma zamierzamy uczynić problemy warsztatowe wyceny nieruchomości, w szczególności metody analizy rynku i szacowania wartości.

Mamy nadzieję, że Biuletyn zainteresuje przedstawicieli innych profesji, mających styczność z nieruchomościami: samorządowców, radców prawnych, adwokatów, a także szeroką rzeszę właścicieli i użytkowników wieczystych, których interesy w taki, czy inny sposób zależne są od efektów pracy  rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

Biuletyn Nieruchomości PTRM nr 9 (2/2019)

 

 

 

 

 

 

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce dwunasty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w marcu 2022 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 12.

W tym wydaniu ponownie praktyczne zagadnienia spotykane w naszej pracy: dostęp nieruchomości do dróg publicznych, pojęcie nieruchomości podobnej, określanie ryzyka rynkowego i stopy dyskonta z rynku finansowego przy szacowaniu w podejściu dochodowym. Kontynuujemy też w tym numerze, po raz drugi temat REIT -ów. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.


Spis treści Nr 12 (1/2022)

  str

Adam Kudyk -

Zagadnieniue dostępu nieruchomości do dróg publicznych w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomomościami. 

 

4

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Nieruchomość podobna  - cd. 

 

7

Michał Marcińczak

REIT. Część 2 z 3. Zakup REIT-ów.

 

11

Tomasz Bieliński 

Koszt kapitału, ryzyko kapitałowe, ryzyko rynkowe, premie i stopy - zrozumieć i oszacować.

 

16

Michał Marcińczak -

Warto przeczytać.

 

40

Z życia PTRM

41
 

Biuletyn po nabyciu, będzie udostępniony do pobrania ze strony Sklepu PTRM. Dodatkowo - w ramach uiszczonej opłaty - otrzymacie Państwo drukowaną wersję Biuletynu, którą wyślemy na wskazany adres. Koszt pobrania pliku, wraz z dostawą pocztą egzemplarza papierowego, to 30 zł.

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Back to top