Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości,

Dariusz Szymanowski

minione miesiące były czasem intensywnej pracy wielu rzeczoznawców majątkowych. Opublikowany na wiosnę projekt standardu zawodowego dotyczący podejścia porównawczego wywołał niemałe poruszenie w naszym środowisku. Organizowane były liczne spotkania, trwała wymiana poglądów na listach dyskusyjnych, nie milkły rozmowy. Zdecydowana większość organizacji zawodowych – o ile nie wszystkie – zechciały wyrazić w tym temacie opinię zgłoszoną oficjalnie do Ministerstwa. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych również zaangażowało się w tę sprawę, a opracowane i zamieszone na witrynie www.ptrm.pl pismo skierowane do Ministra było wielokrotnie pobierane i czytane przez nasze Koleżanki i Kolegów po fachu. Na szczególny szacunek zasługuje niespotykana dotychczas na tak dużą skalę integracja środowiska oraz wynikająca z tego dość spójna linia opiniodawcza. Wierzymy, że jest to zapowiedź dalszej współpracy i intensywnego działania na rzecz podniesienia rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
Tymczasem oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Biuletynu Nieruchomości, w którym kontynuujemy poruszoną już na łamach Czasopisma tematykę wyceny nieruchomości rolnych i wyceny zwierząt hodowlanych a także prezentujemy nowe zagadnienia. Numer otwiera artykuł dr Władysława Górki pt. „Określanie wartości szkód w produkcji rolniczej powstałych na skutek budowy urządzeń infrastruktury przesyłowej”, w którym zaprezentowano metodologię szacowania wysokości odszkodowań z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych. Artykuł zawiera nie tylko podstawy teoretyczne, ale również praktyczne przykłady obliczeniowe. Charakterystyczna dla tego rodzaju wycen jest konieczność posiadania rozległej wiedzy z zakresu agrotechniki, gleboznawstwa czy prawa rolniczego. Autor zachęca do poszerzania swej wiedzy w tej dziedzinie lub posiłkowania się wsparciem specjalistów.
Szacowanie wysokości odszkodowań to temat przewodni również kolejnego artykułu pt. „Wpływ ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie na wartość rynkową nieruchomości”. Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska otwiera drogę do zgłaszania roszczeń wobec portu lotniczego o wypłatę odszkodowań. Rolą rzeczoznawcy majątkowego jest ustalenie czy i o ile zmieniła się wartość nieruchomości. Metodologia przedstawiona w artykule stanowi odzwierciedlenie metod obliczeniowych stosowanych przy szacowaniu zmiany wartości rynkowej z innych powodów (np. wybudowania infrastruktury czy podziału nieruchomości). Kluczowym aspektem wycen szkód „lotniskowych” i budzącym chyba najwięcej wątpliwości wśród odbiorców wycen jest właściwe ustalenie stanu prawnego obiektów. Po raz kolejny zwrócono również uwagę na kwestie dotyczące dokładności szacowania wartości nieruchomości.
Kontynuując poruszony w poprzednim numerze temat wyceny zwierząt hodowlanych, Barbara Czerniecka-Rychalska – rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy – przedstawia tym razem wycenę konia przy zastosowaniu metody cen bieżących w artykule pt. „Wycena zwierząt, cześć II. Koń jaki jest, każdy widzi”. Temat intersujący nie tylko dla znawców tematu, ale również dla wszystkich tych, którzy w swej pracy spotkali się z wyceną o nietypowym przedmiocie czy zakresie. Po raz kolejny okazuje się bowiem, że metody stosowane dla nieruchomości z powodzeniem sprawdzają się również na innych obszarach. Konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny – tu hodowli zwierząt – może stanowić barierę dla wielu osób, warto jednak zgłębić lekturę artykułu, by przekonać się do stosowania nieszablonowym rozwiązań.
W bieżącym numerze prezentujemy Państwu obszerne fragmenty trzech wyroków sądowych, z których każdy zawiera niezwykle cenne wskazówki przydatne przy szacowaniu wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Poza standardową procedurą wyceny konieczne jest ustalenie m.in. celu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Co zrobić gdy takie informacje nie są dostępne? Jak uporać się z problemem braku zgodności celu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem wynikającym z planu miejscowego? Co z aktualnym sposobem zagospodarowania nieruchomości? Uwzględnić czy pominąć? Zapraszamy do lektury tekstu pt. „Wycena nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste – cel użytkowania wieczystego, zapisy planu miejscowego, stan zagospodarowania terenu. Okiem sądów”.
Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych to temat, który zainteresować powinien wszystkie osoby czynnie działające w obszarze wycen nieruchomości. PTRM od lat śledzi działalność KOZ i w tym zakresie czynnie działa na wielu płaszczyznach. Tym razem prezentujemy Państwu sprawozdanie Małgorzaty Cebuli - przewodniczącej Rady Głównej PTRM pt. „Odpowiedzialność Zawodowa Rzeczoznawców majątkowych. Część III”, w którym poruszono temat działalności naszego Towarzystwa oraz naszych członków w temacie dostępu do dokumentacji gromadzonej przez Ministerstwo i KOZ.

redaktor naczelny

Magdalena Woronkiewicz

W sklepie internetowym PTRM dostępne są też Numer 1 (1/2015)Numer 2 (2/2015), Numer 3 (1/2016), Numer 4 (2/2016), Numer 5 (1/2017), Numer 6 (1/2018), Numer 7 (2/2018) i  Numer 8 (1/2019) Biuletynu Nieruchomości" jako pliki do ściągnięcia oraz Biuletyn - 5 lat PTRMBiuletyn - 5 lat PTRM  na płycie CD.  Polecamy też inne pozycje tematyczne w Sklepie PTRMSklepie PTRM

W dalszym ciągu jest też możliwe bezpłatne ściągnięcie pliku PDF Biuletynu Nieruchomości nr 1, który ukazał się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Adresowany jest przede wszystkim do rzeczoznawców majątkowych, ponieważ głównym nurtem pisma zamierzamy uczynić problemy warsztatowe wyceny nieruchomości, w szczególności metody analizy rynku i szacowania wartości.

Mamy nadzieję, że Biuletyn zainteresuje przedstawicieli innych profesji, mających styczność z nieruchomościami: samorządowców, radców prawnych, adwokatów, a także szeroką rzeszę właścicieli i użytkowników wieczystych, których interesy w taki, czy inny sposób zależne są od efektów pracy  rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

Biuletyn Nieruchomości PTRM nr 9 (2/2019)

 

 

Oddajemy w Wasze ręce dziewiąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2019 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 9. Również gratis dokładamy opracowanie "Mierzeja" poświęcone tematyce przekopu i zaganieniom z nim związanych.

W tym wydaniu ponownie metodyka wyceny! To artykuły o warsztacie rzeczoznawcy: metody wyceny szkód w produkcji rolnej na skutek budowy urządzeń infrastruktury, kontuunacja metodyki wyceny  zwierząt gospodarskich, wycena wpływu ustanowienia obszaru ochronnego wokół lotniska. Przytaczamy też orzeczenia sądowe przydatne przy szacowaniu wartości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. 

Kontynuujemy tematykę odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

 

Spis treści Nr 9 (2/2019)

str

dr inż. Władysław Górka -

Określanie wartości szkód w produkcji rolniczej powstałych na skutek budowy urządzeń infrastruktury przesyłowej

4

Magdalena Woronkiewicz -

Wpływ ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół portu lotniczego Warszawa - Okęcie na wartość rynkową nieruchomości

16

Barbara Czerniecka - Rychalska -

Wycena zwierząt, część II. Koń jaki jest, każdy widzi

22

Redakcja Biuletynu Nieruchomości -

Wycena nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste - cel użytkowania wieczystego, zapisy planu miejscowego, stan zagospodarowania terenu. Okiem sądów.

31

Małgorzata Cebula -

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Część III.

37


Z życia PTRM

40

   

MierzejaKoszt Biuletynu nr 9 (2/2019) - wysyłanego jako plik PDF (dodatkowo, do wyczerpania nakładu będzie nieodpłatnie wysłany egzemplarz drukowany), to 30,00 zł brutto. Również gratis dokładamy opracowanie "Mierzeja" poświęcone tematyce przekopu na Zlewie Wiślanym i zagadnieniom z nim związanych. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM , lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRM

Liczymy na współpracę z Naszymi Czytelnikami - zachęcamy do dyskusji na łamach czasopisma, na tematy zawodowe związane z wyceną nieruchomości oraz tematy nurtujące środowisko rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców.

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma.

Poprzednie nurmery Biuletynu PTRM można nabyć w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM

Przypominamy że Biuletyn Nieruchomości Nr 1  jest dostępny bezpłatnie. Jest on poświęcony w całości zagadnieniom szacowania służebności i należności za bezumowne korzytanie z nieruchmości, z naciskiem na służebność przesyłu.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym przedstawieniem jego treści i streszczeniami artykułów

 
Back to top