Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości.

Dariusz Szymanowski

Ostatnie pół roku, jakie upłynęło od poprzedniego wydania Biuletynu, to z pewnością okres wytężonej pracy dla każdego rzeczoznawcy majątkowego. Minęło trochę czasu i można się było przyjrzeć znowelizowanym przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami; są już pierwsze spostrzeżenia i wnioski. Miały miejsce także ważne wydarzenia związane z funkcjonowaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego, my zaś mieliśmy okazję dokonać podsumowań działalności Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Stale pracujemy nad doskonaleniem naszego warsztatu zawodowego, szukamy nowych rozwiązań, uczymy się jak ułatwić pracę. Te wszystkie tematy chcemy poruszyć w bieżącym wydaniu Biuletynu.
Wydanie otwiera artykuł dr Jana Łopato - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, poświęconej dopuszczalności stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Wydaje się, że powoli, ale bardzo wyraźnie, w środowisku rzeczoznawców majątkowych zarysowuje się spór doktrynalny o to, jakimi metodami można (powinno się) dokonywać wyceny. Czy jak dotychczas – „intuicyjnie”, czy też stosując metody ekonometryczne. Ta linia podziału, już i tak bardzo wyraźna, jeszcze bardziej uwydatniła się podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniu 27 lutego 2018r. Co na niej mówiono i jakie wnioski z niej wynikają – o tym w artykule "Statystyka w wycenie nieruchomości – refleksje pokonferencyjne" napisał jeden z jej uczestników.
Wydaje się, że dziś staje się koniecznością podjęcie merytorycznej dyskusji o stosowanych przez rzeczoznawców metodach wyceny, bo tylko w taki sposób możemy doprowadzić do konstruktywnych wniosków. Dlatego też, rozpoczynając tę dyskusję środowiskową, chcemy przypomnieć artykuł rzeczoznawców majątkowych dr Krzysztofa Głębickiego i Lucyny Michalec pt. "Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie - konsekwencje art. 157 ugn". Autorzy dokonali w nim bardzo szczegółowej analizy podstaw prawnych stosowania metod ekonometrycznych w wycenie nieruchomości. Artykuł zawiera polemikę z tezą artykułu "Metoda korygowania ceny średniej, a metody statystyczne" (z 2011r.), autorstwa rzeczoznawców majątkowych Mieczysława Prystupy, Zbigniewa Brodaczewskiego i Grzegorza Szarańca, według których Zdecydowanie lepiej jest ustalić wagi cech rynkowych na podstawie własnego doświadczenia i obserwacji niż zaufać wzorom, które dają niewiarygodne wyniki. Kto ma rację? - Zapraszam do lektury tego artykułu.
Obowiązujące od kilku miesięcy znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami już wywołały spory oddźwięk w środowisku rzeczoznawców majątkowych. Pierwsze wyceny wykonywane według znowelizowanego prawa, i… pierwsze kłopoty. Rzeczoznawca majątkowy Magda Opala zwróciła uwagę na praktyczny aspekt nowelizacji art. 98a ustawy, który miał w założeniach uprościć procedurę wyceny dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wydaje się, że chyba coś poszło nie tak i zamiast ułatwienia pracy, rzeczoznawcy majątkowi mogą napotkać poważne problemy przy sporządzaniu wycen dla tego celu. Szczegóły w artykule pt. Wymienił stryjek siekierkę na kijek, czyli o zmianie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Kolejny bardzo interesujący artykuł przygotował rzeczoznawca majątkowy Przemysław Buczek. Tytuł artykułu Funkcje programu QGIS przydatne w wycenie nieruchomości sam w sobie jest zachętą do jego przeczytania. Każdy rzeczoznawca stara się pracować nad swoim warsztatem wyceny, dąży do tego, by operat był bardziej czytelny i przejrzysty, a przy tym, by ułatwiać sobie pracę. I o tym właśnie jest artykuł. Autor prezentuje, jak można w prosty i łatwo przyswajalny sposób wykorzystać w wycenie dane przestrzenne darmowo udostępniane przez administrację. Do tego celu wykorzystuje QGIS – jeden z najpopularniejszych i darmowych programów do przetwarzania oraz wizualizacji danych. Zachęcam do skorzystania ze wskazówek i porad autora.
Wracamy do tematyki postępowania dyscyplinarnego dla rzeczoznawców majątkowych. Temat trudny i mało przyjemny, ale jego lektura jest „obowiązkowa”, bo wydaje się, że jest tylko kwestią czasu, by każdy z nas trafił przed oblicze zespołu KOZ… W artykule mojego autorstwa przedstawiłem kulisy postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, aby można było lepiej zrozumieć, czym są sprawy oznaczane w ministerstwie symbolem „KOZ-R”. Mam świadomość, że podane informacje nie każdemu przypadną do gustu, a być może nawet niektórzy odnajdą w nich „swoje” sprawy… Ale jest jeden cel - trzeba podjąć dyskusję nad zmianą systemu oceniania rzeczoznawców majątkowych, w przeciwnym razie wszystkich nas czekają problemy…
Jak w każdym numerze Biuletynu, tak i teraz jeden z artykułów poświęcony jest ściśle wycenie nieruchomości. Nad kolejnym trudnym tematem pochyliła się Joanna B. Waluk-Pacholska. Co zrobić, gdy nie ma danych? Jakże często bywa, że na niedoskonałym przecież rynku nieruchomości brakuje danych o transakcjach lub też tych danych jest bardzo mało. Zaprezentowany przykład wyceny pokazuje, jak można sobie poradzić w takim przypadku. Krok po kroku, szczegółowo, omawiana jest i prezentowana droga do przezwyciężenia problemu i uzyskania wiarygodnego wyniku. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, który może stanowić bardzo cenny przykład do wykorzystania w praktyce zawodowej.
Na koniec, jak zwykle prezentujemy informacje „z życia PTRM”, czyli przypominamy najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce od wydania poprzedniego numeru Biuletynu. Tym razem bez wątpienia wydarzeniem takim był III Kongres Nauk Sądowych, który odbył się w listopadzie 2017r., w Warszawie. Miałem zaszczyt i przyjemność reprezentować PTRM na tym kongresie, gdzie na zaproszenie organizatorów wygłosiłem referat pt. Szkolenia – doświadczenia rzeczoznawców. Była to także okazja do pewnych podsumowań naszej działalności. Wyniki tych podsumowań, a zwłaszcza dorobek edukacyjno–szkoleniowy PTRM, z uznaniem zostały przyjęte nie tylko przez uczestników Kongresu, ale także zaskoczyły niejednego z nas. O tym wszystkim piszę w sprawozdaniu z III Kongresu Nauk Sądowych.
Jak widać lista artykułów jest bardzo długa, a ich tematyka zróżnicowana. Wszystkie jednak tematy dotyczą zawodu rzeczoznawcy majątkowego, wszystkie inspirują do pogłębiania wiedzy i dyskusji, do poszukiwania nowych rozwiązań. Zapraszam do zapoznania się z bieżącym wydaniem Biuletynu Nieruchomości i mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w nim coś ciekawego dla siebie.

Zapraszam do lektury Biuletynu.

Redaktor Naczelny

Dariusz Szymanowski

W sklepie internetowym PTRM dostępne są też Numer 1 (1/2015)Numer 1 (1/2015)Numer 2 (2/2015)Numer 2 (2/2015), Numer 3 (1/2016)Numer 3 (1/2016), Numer 4 (2/2016)Numer 4 (2/2016) i Numer 5 (1/2017)Numer 5 (1/2017) "Biuletynu Nieruchomości" jako pliki do ściągnięcia oraz Biuletyn - 5 lat PTRMBiuletyn - 5 lat PTRM  na płycie CD.  Polecamy też inne pozycje tematyczne w Sklepie PTRMSklepie PTRM

W dalszym ciągu jest też możliwe bezpłatne ściągnięcie pliku PDF Biuletynu Nieruchomości nr 1, który ukazał się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Adresowany jest przede wszystkim do rzeczoznawców majątkowych, ponieważ głównym nurtem pisma zamierzamy uczynić problemy warsztatowe wyceny nieruchomości, w szczególności metody analizy rynku i szacowania wartości.

Mamy nadzieję, że Biuletyn zainteresuje przedstawicieli innych profesji, mających styczność z nieruchomościami: samorządowców, radców prawnych, adwokatów, a także szeroką rzeszę właścicieli i użytkowników wieczystych, których interesy w taki, czy inny sposób zależne są od efektów pracy  rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

Biuletyn Nieruchomości PTRM 6 2018

Szósty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w kwietniu 2018 r. Mając na uwadze ważną dla środowiska rzeczoznawców majątkowych tematykę numeru wprowadziliśmy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 6 ( o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania) .

W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego, a zwłaszcza nawiązujące do dyskusji i podtrzymujące ją o stosowanych metodach wyceny. Artykuły przedstawiające warsztat z bliska - metody postępowania i narzędzia przydatne do wyceny. Jest też o kłopotach ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami w kontekście opłat adiacenckich. Opisujemy też praktykę działania KOZ, pokazując co może czekać każdego aktywnie działającego rzeczoznawcę majątkowego.  Piszemy też o systemie szkoleń dla rzeczoznawców.

Wszystkie tematy kluczowe dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.  Artykuły o metodach wyceny i warsztatowe to wręcz obowiązkowa lektura dla praktyków wyceny.

Spis treści Nr 6 (1/2018)

  str

dr Jan Łopato

Statystyka w wycenie nieruchomości - refleksje pokonferencyjne

4

dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec -

Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie - konsekwencje art. 157 uGN.

 

12

Magdalena Opala- 
Wymienił stryjek siekierkę na kijek, czyli o nowelizacji art, 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

20

Przemysław Buczek -

Funkcje programu QGIS przydatne w wycenie nieruchomości

 

28

Dariusz Szymanowski -

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych, część II

 

35


Joanna B. Waluk - Pacholska -

Gdy danych transakcyjnych brak ... z warsztatu rzeczoznawcy majątkowego

47


Z życia PTRM

61

Dariusz Szymanowski -

Szkolenia - doświadczenia rzeczoznawców

 

64

 


Koszt Biuletynu nr 6 (1/2018) - wysyłanego jako plik PDF (dodatkowo na żądanie zostanie nieodpłatnie wysłany egzemplarz drukowany), to 30,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do 
Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM , lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM

Liczymy na współpracę z Naszymi Czytelnikami - zachęcamy do dyskusji na łamach czasopisma, na tematy zawodowe związane z wyceną nieruchomości oraz tematy nurtujące środowisko rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców.

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma.

Poprzednie nurmery Biuletynu PTRM można nabyć w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM

Przypominamy że Biuletyn Nieruchomości Nr 1  jest dostępny bezpłatnie. Jest on poświęcony w całości zagadnieniom szacowania służebności i należności za bezumowne korzytanie z nieruchmości, z naciskiem na służebność przesyłu.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym przedstawieniem jego treści i streszczeniami artykułów

Back to top