Władysław Górka

Władysław Górka

1. Edukacja
1983 Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rolniczy – doktor nauk rolniczych z zakresu agrometeorologii,
1974 Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rolniczy – magister inżynier rolnictwa w specjalności gleboznawstwo i nawożenie,
1967 Studium Nauczycielskie w Szczecinie - kierunek rolniczy w SN – nauczyciel,
1966 Technikum Rolnicze w Mieszkowicach – technik rolnik.

2. Uzyskane dodatkowe kwalifikacje:
a) Studium Podyplomowe Wyceny Nieruchomości organizowane i prowadzone przez ART w Olsztynie w roku 1993,
b) Studium Podyplomowe Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości organizowane i prowadzone przez Politechnikę Szczecińską w roku 2001,
c) kurs na biegłego do spraw szacowania szkód gradowych i powodziowych organizowany przez PZU oddział w Szczecinie – 1976 r.
d) uprawnienia zawodowe Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 418 w zakresie szacowania nieruchomości (egzamin państwowy) – 26 listopada 1993 r.
e) szkolenie z wycen nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego - zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - Warszawa 1998 r.
f) szkolenie z wyceny nieruchomości rolnych zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - Warszawa 2000 r.

3. Przebieg pracy zawodowej (miejsce pracy, stanowisko, okres)
1991 – obecnie, własna działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa majątkowego
1995 – obecnie, wykłady, warsztaty i seminaria w specjalności wyceny nieruchomości rolnych na Podyplomowych Studiach Wyceny Nieruchomości na uczelniach: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
1979 – 2000 Akademia Rolnicza w Szczecinie
do 1984 - starszy asystent w Katedrze Agrometeorologii
do 2000 - adiunkt w Katedrze Agrometeorologii

4. Prowadzone zajęcia dydaktyczne w zakresie wyceny nieruchomości
a) przedmiot do wyboru Szacowanie Nieruchomości; rodzaj zajęć - wykłady i ćwiczenia - V rok na Wydziale Rolniczym - na kierunkach: rolnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska i technologii żywności w latach: 1994 – 2003;
b) wykłady, warsztaty i seminaria na Podyplomowych Studiach Wyceny Nieruchomości Poddanych Rozwojowi przy Politechnice Szczecińskiej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (w latach: 1996 – 2003 i filii w Koszalinie i Gorzowie Wlkp.);
c) wykłady, warsztaty i seminaria na Podyplomowych Studiach Wyceny Nieruchomości przy Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Szczecińskiej, Akademii Rolniczej i Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w latach 1996-2011 oraz w latach późniejszych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i Wyższej Szkole Bankowej;
d) promotorstwo prac dyplomowych na Studium Wyceny Nieruchomości przy Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim - w ilości ok. 200 prac;
e) wykłady z zakresu wyceny nieruchomości rolnych na forum Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych;
f) wykłady z zakresu wyceny nieruchomości niezurbanizowanych dla asystentów rzeczoznawców w Szczecińskim Centrum Edukacyjnym.

5. Udział w pracach administracji stowarzyszeń
a) członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie (prezes zarządu stowarzyszenia w latach 2004-2008, członek komisji arbitrażowej przy stowarzyszeniu);
b) członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej trzech kadencji – zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 grudnia 1998 r. oraz Zarządzeniami Ministra Infrastruktury z 11 marca 2005 r. i 20 czerwca 2007 r.