Biuletyn Nieruchomości "5 lat PTRM" - Czerwiec 2013 - do nabycia w formie e-booka

Drodzy Czytelnicy,

z nieukrywaną przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejne czasopismo "Biuletyn Nieruchomości 5 lat PTRM" wydany przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Napisane przez

Jarosław Matejczuk: MythBusters - buszujący w czynszach.

Artykuł w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób opisuje podstawowe dylematy szacowania czynszów oraz rozprawia się z mitami narosłymi wokół tego zagadnienia.

Barbara Czerniecka - Rychalska: Zastosowanie wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wycenie nieruchomości - metoda IUNG

Artykuł jest streszczeniem z kilku publikacji ( cytaty klasyków) i jednej nie publikowanej pracy. Jak pisze Autorka: "Nie skaczmy przez przeszkody, których już od dawna nie ma".

Tadeusz Dębski: Kilka uwag na temat wyceny ferm drobiu

Artykuł jest wynikiem kilkunastoletniej obserwacji zachowań rynku hodowli drobiu z terenu północnego województwa mazowieckiego - powiat żuromiński, sierpecki i mławski, południowego województwa warmińsko-mazurskiego - powiat działdowski i nidzicki oraz wschodniego kujawsko-pomorskiego - powiat rypiński i brodnicki.

Tadeusz Dębski
Napisał

Zbigniew Szwaja: Współmierność w podejściu porównawczym

Artykuł pokazuje podstawowe błędy popełniane przez niektórych rzeczoznawców w metodyce podejścia porównawczego. 

Zbigniew Szwaja
Napisał

Elżbieta Czuczman: Ocena operatów szacunkowych - wątpliwości i propozycje

W treści artykułu przedstawiono problemy przy ocenie operatów szacunkowych wynikające z interpretacji art. 157 UGN. Przedstawiono wątpliwości wynikające z doświadczeń PTRM oraz propozycje rozwiązań w tym temacie. Zawarto także próbę odpowiedzi na pytania: czy atr. 157 UGN jest potrzebny, co ma zawierać opinia o operacie oraz jakie są zadania zespołu oceniającego. 

Elbieta Czuczman
Napisała