Tadeusz Dębski
Napisał 

Tadeusz Dębski: Kilka uwag na temat wyceny ferm drobiu

Artykuł jest wynikiem kilkunastoletniej obserwacji zachowań rynku hodowli drobiu z terenu północnego województwa mazowieckiego - powiat żuromiński, sierpecki i mławski, południowego województwa warmińsko-mazurskiego - powiat działdowski i nidzicki oraz wschodniego kujawsko-pomorskiego - powiat rypiński i brodnicki.

Obserwacje te są efektem bezpośredniego uczestnictwa Autora w procesie sporządzania dokumentacji projektowej i kosztorysowej ferm drobiu, w procesie wyceny nieruchomości oraz nadzorze procesu inwestycyjnego. Opracowanie dotyczy jedynie intensywnego systemu hodowli drobiu, który występuje w tym rejonie i który charakteryzuje się dużą koncentracją jednego gatunku ptaków chowanych wyłącznie w specjalistycznych pomieszczeniach.
W artykule na wstępie krótko przybliżono tematykę intensywnego chowu drobiu, a następnie skupiono się na podejściu kosztowym wyceny ferm drobiu.
Autor wskazał na jakich aspektach wyceny należy się skupić wyceniając fermy drobiu w podejściu kosztowym, przedstawił kształtowanie się cen jednostkowych budynków (w przeliczeniu na powierzchnię użytkową i kubaturę budynku) na badanym rynku w przeciągu kilku lat oraz podał konkretne przykłady cen urządzeń służących do produkcji zwierzęcej. Opracowanie wskazuje również źródła, z których można zaczerpnąć dodatkowe informacje, pomocne przy wycenie ferm drobiu.

 Artykuł jest częścią jublileuszowego Biuletynu PTRM wydanego na 5 - lecie Towarzystwa. Koszt Biuletynu na nośniku w postaci płyty to 70,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.

Rzeczoznawca majątkowy, analityk rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Urodzony w 1962 roku w Łowiczu. W 1987 roku ukończone studia na Wydziale Budownictwa i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończone Studia Podyplomowe Zarządzania Finansami i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś w 1997 roku Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr 2865) uzyskał w roku 1997. Od 2010 roku pośrednik w obrocie nieruchomościami (nr uprawnień - 13 971). Od 1998 roku biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości, kolejno przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Działalność zawodową prowadzi w firmie Biuro Obsługi Nieruchomości "Dębscy", która jest członkiem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości od 1998 roku, członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych od 2009 roku.
Mówi o sobie: "Lubię podróżować, uprawiać turystykę górską oraz jeździć na rowerze. Jestem kibicem sportów motorowych, a szczególności Formuły 1. Uwielbiam dobrą muzykę, kilka razy do roku wybieram się na koncerty rockowe i jazzowe. W zakresie wyceny nieruchomości specjalizuję się w wycenie nieruchomości rolnych".

strona www Autora www.debscy.com.pl