Biuletyn nr 1 (1/2015) do nabycia w formie e-book'a

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer "Biuletynu Nieruchomości", który od tej pory będzie się ukazywał regularnie jako czasopismo dwa razy w roku. Z uwagi na duże zainteresowanie Czytelników, a z naszej strony chęć podniesienia poziomu biuletynu zdecydowaliśmy o tym, że stanie się on publikacją ciągłą. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Napisane przez

Nie "netto", nie "brutto", tylko współmiernie. VAT - co robi w szacowaniu nieruchomości?

I. Wprowadzenie.

Pytania dotyczące podatku VAT w szacowaniu nieruchomości w zasadzie w 99% procentach dają się sprowadzić do trywialnego zagadnienia: szacować według "netto", czy według "brutto", w sensie podatku VAT. Tak stawiany problem jest raczej ukierunkowany na czynności z podejścia porównawczego, gdyż jak się większości pytających wydaje, w podejściu dochodowym szacuje się według "netto" i basta.

Zagadnieniom typu: czy wartość nieruchomości powinna być szacowana w cenach "netto" czy w cenach "brutto", poświęcony jest wnikliwy artykuł Pawła Drelicha [Drelich 2012] zamieszczony na witrynie Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych oraz swoisty esej Zbigniewa Niemczewskiego [Niemczewski 2013] zamieszczony na blogu autora.

Nie jest celem niniejszego artykułu szczegółowe analizowanie przepisu § 11 Rozp. RM z 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, jednak nie ulega żadnej wątpliwości, że jest technicznie możliwe szacowanie nieruchomości w podejściu dochodowym według zasady "brutto". Czy jest to zgodne z § 11 Rozp. RM z 21.09.2014 roku to inna sprawa, niekoniecznie przesądzona.

Jak to wynika ze zwykłego doświadczenia życiowego i zawodowego, w obrocie prawnym znajdują się różne oszacowania wykonane w podejściu porównawczym. Jakaś część z nich jest wykonana według zasady "netto", a część według zasady "brutto".

Przynajmniej tak się wydaje autorom tych oszacowań, a co za tym idzie także części odbiorców tych oszacowań. Jednak czy tak jest w rzeczywistości?

Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa

Problematyka związana ze służebnością przesyłu i bezumownym korzystaniem z gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe od lat jest obecna w orzecznictwie Sądu Najwyższego, mimo to wiele związanych z tym zagadnieniem problemów nadal pozostaje nierozstrzygniętych.

Hanna Antczak
Napisała

Narzędzia wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych o rynku nieruchomości

Artykuł jest przeglądem funkcjonujących na rynku narzędzi wykorzystywnaych do gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji o rynku nieruchomości.

Dzierżawa rolnicza

W artykule przedstawiono zagadnienia zwiazane ze stawkami czynszów oraz stopą kapitalizacji gruntów rolnych w obrocie prywatnym.

Przesył "od środka". Kilka praktycznych rozwiązań typowych problemów.

Artykuł jest pomocą warsztatową ukazującą typowe problemy z zakresu przesyłu rozumianego zgodnie z art. 3051 k.c. oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania.