Biuletyn nr 10 (1/2020) - do nabycia w formie e-book'a (z egz. druk. gratis, wysyłanym po epidemii!)

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce dzisiąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w marcu 2020 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 10 (z uwagi na stan epidemii wysyłka zostanie dokonana po unormowaniu sytuacji).

W tym wydaniu ponownie metodyka wyceny! To artykuły o warsztacie rzeczoznawcy: uzupełnienie publikowanych już metod wyceny proponowanych przez Krzysztofa Głębickiego i Lucynę Michalec, prezentacja sposobów wyceny stada trzody chlewnej, a także ... obrazu znanego malarza. Dodatkowo omówienie postrzegania pojęcia "nieruchomość podobna", ważne dla metodyki wycen. Na koniec wywiad z rzeczoznawcą majątkowym, który sprawdza się w roli Burmistrza.

Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru:

E=mc2 czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania - uzupełnienie

W artykule kontynuacja tematyki zaprezentowanej w wcześniejszych tekstach:.„E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania” (Biuletyn Nieruchomości PTRM Nr 7, 2/2018) oraz  „E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania, cz. II” (Biuletyn Nieruchomości PTRM Nr 8, 1/2019).  W publikacjach autorzy zaproponowali, aby w wycenie domów jednorodzinnych stosować model, który uwzględnia fakt, że nieruchomości tego typu mają dwa składniki o odmiennej charakterystyce czasowej: grunt, którego wartość pozostaje na ogół niezmienna bądź wzrasta i budynek (zabudowa), której wartość spada w czasie na skutek zużycia.

Wycena stada trzody chlewnej

  Jest to trzeci artykuł poruszający problematykę wyceny zwierząt, zawierający przykład praktyczny wyceny stada trzody chlewnej w obrocie zamkniętym. W tekście, na przykładzie praktycznym, ze szczegółami opisano procedurę wyceny. 

Wycena obrazu Jeana Baptiste Camille Corota jako przykład analizy rynku wykonanej przy zastosowaniu metod ekonometrycznych

Odsądzana przez niektórych od czci i wiary statystyka ma się świetnie. Przykładem jej zastosowania jest użycie metod ekonometrycznych do wyceny dzieła sztuki w oparciu o ceny z rynku. Artykuł pokazuje na przykładzie liczbowym jak oszacować wartość konkretnego obrazu pojawiającego się w ofertach domów aukcyjnych.

Nieruchomość podobna okiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, przepisów prawa i sądów

W art. 4 pkt. 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarta definicja nieruchomości podobnej stale i wciąż wywołuje emocje.  Organy weryfikujące operaty szacunkowe, często wskazują, iż nieruchomości podobne przyjęte do oszacowania wartości, nie posiadają znamion tegoż podobieństwa.