Biuletyn nr 10 (1/2020) - do nabycia w formie e-book'a (z egz. druk. gratis, wysyłanym po epidemii!)

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce dzisiąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w marcu 2020 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 10 (z uwagi na stan epidemii wysyłka zostanie dokonana po unormowaniu sytuacji).

W tym wydaniu ponownie metodyka wyceny! To artykuły o warsztacie rzeczoznawcy: uzupełnienie publikowanych już metod wyceny proponowanych przez Krzysztofa Głębickiego i Lucynę Michalec, prezentacja sposobów wyceny stada trzody chlewnej, a także ... obrazu znanego malarza. Dodatkowo omówienie postrzegania pojęcia "nieruchomość podobna", ważne dla metodyki wycen. Na koniec wywiad z rzeczoznawcą majątkowym, który sprawdza się w roli Burmistrza.

Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru:

 

Spis treści Nr 10 (1/2020)

  str

Dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec -

E=mc2. Czyli zlożone problemy miewają proste rozwiązania. Uzupełnienie. 

 

4

Barbara Czerniecka - Rychalska -

Wycena stada trzody chlewnej

 

10

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Wycena obrazu Jeana Baptiste Camille Carota jako przykład analizy rynku wykonanej przy zastosowaniu metod ekonometrycznych

 

 

22

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Nieruchomość podobna okiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, przepisów prawa i Sądów.

 

40

Rok z życia wiceburmistrza -

Wywiad z Dariuszem Szymanowskim

 

48

Z życia PTRM

50

  

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Rzeczoznawca majątkowy nr 4809; biegły sądowy; studia podyplomowe: Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH) oraz Real Estate Investment and Management (Sheffield Hallam University). Członkini PTRM.

strona www Autora https://www.ptrm.pl/blog/magdalena-woronkiewicz