Wpływ ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie na wartość rynkową nieruchomości.

Tereny położone wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie objęte są obszarem ograniczonego użytkowania, którego wprowadzenie usankcjonowało istniejącą od dziesiątek lat uciążliwość polegającą m.in. na tym, że mieszkańcy terenów otaczających lotnisko muszą znosić immisje hałasu generowanego przez startujące i lądujące samoloty.


Artykuł szczegółowo analizuje adekwatne przepisy prawa oraz podaje metodykę rozwiązania problemu. Poniżej fragment początkowy:

Obowiązujące obecnie granice obszaru ograniczonego użytkowania zostały ustalone na mocy Uchwały nr 76 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20.06.2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (dalej: Uchwała 76/11). W całym obszarze wprowadzono zalecenia służące zachowaniu właściwego klimatu akustycznego. Dla terenów zlokalizowanych w niewielkiej odległości od granic lotniska (oznaczonych jako strefy Z1 i Z2) Uchwała 76/11 wprowadziła dodatkowe ograniczenia, np. zakaz realizowania nowej zabudowy mieszkaniowej, szpitali czy budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży.
Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania zachęciło wielu mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości do zgłaszania roszczeń finansowych względem lotniska. Ich wysokość jest zazwyczaj składową dwóch kwot: równowartości prac budowlanych służących poprawie klimatu akustycznego budynku oraz spadku wartości nieruchomości. Rolą rzeczoznawcy majątkowego jest ustalenie tej drugiej kwoty, tj. równowartości spadku wartości nieruchomości na skutek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.:

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 9 (2/2019)Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

 

Rzeczoznawca majątkowy nr 4809; biegły sądowy; studia podyplomowe: Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH) oraz Real Estate Investment and Management (Sheffield Hallam University). Członkini PTRM.

strona www Autora https://www.ptrm.pl/blog/magdalena-woronkiewicz