Biuletyn nr 7 (2/2018) do nabycia w formie e-book'a (z egz. druk. gratis!)

Szanowni Czytelnicy!

Odajemy Wam siódmy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2018 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 7 (o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania) .

W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego: nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, przykład wyceny nieruchomości ze złożami kopalin oraz przedstawienie nieparametrycznej metody statystycznej bazującej na korelacji rang Spearmana. Temat mediacji przedstawia tekst rzeczoznawcy majątkowego i mediatora sądowego. Opisano podstawy prawne i ideę wraz z przykładami dotyczącymi nieruchomości. Dla biegłych sądowych opisano procedurę przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych.

Wszystkie tematy na pewno mogą stać się dużą pomocą dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania

 

W artykule przedstawiono nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.

Zapraszamy do mediacji

 

Czym są mediacje i czy warto z nich korzystać w sytuacjach spornych?

Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin – identyfikacja transakcji i ich opis

 

Przykład wyceny nieruchomości gruntowej ze złożami kopalin, przy zastosowaniu metody porównywania parami

Tadeusz Dębski
Napisał

Zastosowanie nieparametrycznych metod statystycznych w praktyce wyceny

 

Matodyka wykrywania i pomiaru wpływu różnego rodzaju czynników i cech na zróżnicowanie cen a w konsekwencji na wartość nieruchomości.

Radosław Gaca
Napisał

Udział biegłego sądowego w procedurze przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na podstwie Rozporządzenia Nr 1206/2001

 

Temat dedykowany biegłym sądowym - opis procedury przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych.

Marek Zalisko
Napisał