Radosław Gaca
Napisał 

Zastosowanie nieparametrycznych metod statystycznych w praktyce wyceny

 

Matodyka wykrywania i pomiaru wpływu różnego rodzaju czynników i cech na zróżnicowanie cen a w konsekwencji na wartość nieruchomości.

Autor opisał ogólny zarys oraz przykłady wykorzystania do wykrywania takich związków jedną z metod - nieparametryczną metodę statystyczną, bazującą na korelacji rang Spearmana w powiązaniu z metodą korygowania cen do stanu ceteris paribus. W oparciu o szczegółowo przeprowadzoną analizę, autor dochodzi do wniosku, że metoda korelacji rang Spearmana w połączeniu z metodą korygowania ceny nieruchomości do stanów ceteris paribus, stanowi efektywną metodę estymacji wpływu poszczególnych czynników i cech na zróżnicowanie cen, a w konsekwencji wartość nieruchomości. Metoda może być bardzo pomocna w działalności rzeczoznawcy, zwłaszcza że ma zastosowanie – jak wskazuje autor – do zbiorów o stosunkowo małych liczebnościach.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 7 (2/2018). Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM. Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

dr n.ekon. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy, członek Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, przewodniczący Komisji Standardów PFSRM