Dariusz Szymanowski
Napisał 

Biuletyn nr 7 (2/2018) do nabycia w formie e-book'a (z egz. druk. gratis!)

Szanowni Czytelnicy!

Odajemy Wam siódmy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2018 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 7 (o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania) .

W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego: nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, przykład wyceny nieruchomości ze złożami kopalin oraz przedstawienie nieparametrycznej metody statystycznej bazującej na korelacji rang Spearmana. Temat mediacji przedstawia tekst rzeczoznawcy majątkowego i mediatora sądowego. Opisano podstawy prawne i ideę wraz z przykładami dotyczącymi nieruchomości. Dla biegłych sądowych opisano procedurę przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych.

Wszystkie tematy na pewno mogą stać się dużą pomocą dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

 

Spis treści Nr 7 (2/2018)

  str

dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec -

E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania

4

Krystyna Krzeczkowska -

Zapraszamy do mediacji

10

Tadeusz Dębski - 
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin - identyfikacja transakcji i ich opis

15

dr n. ekon. Radosław Gaca -

Zastosowanie nieparametrycznych metod statystycznych w praktyce wyceny

21

dr Marek Zalisko -

Udział biegłego sądowego w procedurze przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na podstwie Rozporządzenia Nr 1206/2001

29


Z życia PTRM

35
 

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma.

Redaktor Naczelny
Dariusz Szymanowski

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

Mgr inż. geodeta (Politechnika Warszawska), rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 1114), doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były członek i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, były redaktor naczelny Biuletynu Nieruchomości PTRM. 
Zainteresowania: historia, ekonomia, prawo.