Biuletyn nr 9 (2/2019) - do nabycia w formie e-book'a.

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce dziewiąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2019 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz gratis dokładamy opracowanie "Mierzeja" poświęcone tematyce przekopu i zagadnieniom z nim związanych.

W tym wydaniu ponownie metodyka wyceny! To artykuły o warsztacie rzeczoznawcy: metody wyceny szkód w produkcji rolnej na skutek budowy urządzeń infrastruktury, kontuunacja metodyki wyceny  zwierząt gospodarskich, wycena wpływu ustanowienia obszaru ochronnego wokół lotniska. Przytaczamy też orzeczenia sądowe przydatne przy szacowaniu wartości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. 

MierzejaKontynuujemy tematykę odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

 

 

 

 

Określanie wartości szkód w produkcji rolniczej powstałych na skutek budowy urządzeń infrastruktury przesyłowej.

W artykule opisano w podstawowym zakresie obowiązujące uwarunkowania prawne oraz sposoby określania wartości szkód w uprawie polowej powstałych na skutek realizacji inwestycji infrastruktury przesyłowej wraz z przedstawieniem przykładowych obliczeń uwzględniających różny stopień ingerencji/powstałych zniszczeń.

Wpływ ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie na wartość rynkową nieruchomości.

Tereny położone wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie objęte są obszarem ograniczonego użytkowania, którego wprowadzenie usankcjonowało istniejącą od dziesiątek lat uciążliwość polegającą m.in. na tym, że mieszkańcy terenów otaczających lotnisko muszą znosić immisje hałasu generowanego przez startujące i lądujące samoloty.

Wycena zwierząt, cześć II. Koń jaki jest, każdy widzi.

W artykule opublikowanym w ósmym numerze Biuletynu Nieruchomości opisałam przykład wyceny produkcji zwierzęcej w toku. Tym razem prezentuję wycenę zwierząt, przy zastosowaniu metody cen bieżących, z uwzględnieniem wartości hodowlanej (jako atrybuty) z uwagi na specyficzny sposób użytkowania wycenianego zwierzęcia. Przedmiotem wyceny jest klacz Czystej Krwi Arabskiej, użytkowana rekreacyjnie przez właściciela.

Odpowiedzialność Zawodowa Rzeczoznawców majątkowych. Część III.

O postępowaniach wobec rzeczoznawców majątkowych przed KOZ pisaliśmy już w Biuletynie Nieruchomości nr 4 (2/2016) i nr 6 (1/2018). W czerwcu 2018 r. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zwróciło się do biura Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w związku z naruszaniem praw, w tym prawa do ochrony osobistych informacji dotyczących rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej, prowadzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, powołując się na art. 51 ust. 1 Konstytucji RP.