Biuletyn nr 9 (2/2019) - do nabycia w formie e-book'a.

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce dziewiąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2019 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz gratis dokładamy opracowanie "Mierzeja" poświęcone tematyce przekopu i zagadnieniom z nim związanych.

W tym wydaniu ponownie metodyka wyceny! To artykuły o warsztacie rzeczoznawcy: metody wyceny szkód w produkcji rolnej na skutek budowy urządzeń infrastruktury, kontuunacja metodyki wyceny  zwierząt gospodarskich, wycena wpływu ustanowienia obszaru ochronnego wokół lotniska. Przytaczamy też orzeczenia sądowe przydatne przy szacowaniu wartości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. 

MierzejaKontynuujemy tematykę odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

 

 

 

 

 

Spis treści Nr 9 (2/2019)

  str

dr inż. Władysław Górka -

Określanie wartości szkód w produkcji rolniczej powstałych na skutek budowy urządzeń infrastruktury przesyłowej

 

4

Magdalena Woronkiewicz -

Wpływ ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół portu lotniczego Warszawa - Okęcie na wartość rynkową nieruchomości

 

16

Barbara Czerniecka - Rychalska -

Wycena zwierząt, część II. Koń jaki jest, każdy widzi

 

 

22

Redakcja Biuletynu Nieruchomości -

Wycena nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste - cel użytkowania wieczystego, zapisy planu miejscowego, stan zagospodarowania terenu. Okiem sądów.

 

31

Małgorzata Cebula -

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Część III.

 

37


Z życia PTRM

40

 

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Rzeczoznawca majątkowy nr 4809; biegły sądowy; studia podyplomowe: Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH) oraz Real Estate Investment and Management (Sheffield Hallam University). Członkini PTRM.

strona www Autora https://www.ptrm.pl/blog/magdalena-woronkiewicz