Biuletyn nr 12 (1/2022) - do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!

Przed Wami kolejny, dwunasty już numer branżowego czasopisma związanego z tematyką wyceny nieruchomości oraz nieruchomości w ogóle.
Tym razem numer otwiera tekst Adama Kudyka pt. Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg publicznych w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami. Kwestia ta – traktowana przez wiele osób nieco po macoszemu – okazuje się być niezwykle istotna w analizie stanu prawnego gruntów. Dostęp do nieruchomości to nie tylko fakt istnienia wspólnej granicy z działką drogową, ale również, a może przed wszystkim, fakt uregulowania tego dostępu odpowiednią dokumentacją. To czy i w jaki sposób ta okoliczność zostanie uwzględniona w wycenie zależy oczywiście od rzeczoznawców majątkowych.
W bieżącym numerze kontynuujemy sprawy poruszane już na łamach numeru 10 (1/2020) Biuletynu, a dotyczące podobieństwa nieruchomości. Sprawa pozornie prosta, bo przecież wyraźnie zdefiniowana w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, a jednak stale stanowiąca oś sporu i temat niekończących się dyskusji. Joanna B. Waluk-Pacholska w swoim tekście pt. Nieruchomość podobna – cd przedstawia Czytelnikowi zestawienie tez i kluczowych fragmentów wyroków sądów administracyjnych, wyjaśniających tym razem podobieństwo nieruchomości w zakresie lokalizacji i ich powierzchni. Po raz kolejny powtarza się, że „podobna” to nie to samo co „prawie taka sama”. Wybrane przez Autorkę orzeczenia stanowią doskonałe źródło wiedzy oraz argumentów w dyskusji. Ponadto sądy zwracają uwagę, że dobór nieruchomości jest zabiegiem wymagającym posiadania wiadomości specjalnych i to na nas, na rzeczoznawcach majątkowych spoczywa odpowiedzialność właściwego skonstruowania bazy obiektów referencyjnych.
Kontynuacją publikowanej już na łamach Biuletynu tematyki jest tekst również Michała Marcińczaka dotyczący alternatywnych sposobów inwestowania w nieruchomości czyli REIT (cz. 2 z 3) Zakup REIT-ów. Tym razem Michał prezentuje sposób nabywania REIT-ów oraz dalszą ich obsługę za pomocą kont maklerskich. Artykuł ten zawiera również listę polskich i zagranicznych kont.
Wycena nieruchomości komercyjnych jest w dzisiejszych czasach szczególnie utrudniona. Wynika to z bezprecedensowych zmian w globalnej i lokalnej gospodarce związanych w trwającą wciąż pandemią COVID-19 oraz dodatkowo z wojną na terenie Ukrainy. Skutki obu tych zdarzeń dla rynku nieruchomości są trudne do przewidzenia. Tym bardziej niezbędne jest dogłębne zrozumienie fundamentalnej wiedzy z zakresu oceny ryzyka, premii czy stóp. Artykuł Koszt kapitału, ryzyko kapitałowe, ryzyko rynkowe, premie i stopy – zrozumieć i oszacować autorstwa Tomasza Bielińskiego agreguje wiedzę w tym zakresie, tłumaczy wiele pojęć, różnice pomiędzy poszczególnymi współczynnikami i zależności między nimi. Artykuł ten zawiera również praktyczny przykład. Cenną jego częścią jest tłumaczenie z języka angielskiego na język polski słowniczka pojęć opracowanego i opublikowanego przez Aswath Damodaran’a - profesora finansów korporacyjnych i wyceny na New York University.

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru. 

Spis treści Nr 12 (1/2022)

  str

Adam Kudyk -

Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg publicznych w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomomościami. 

 

4

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Nieruchomość podobna  - cd. 

 

7

Michał Marcińczak

REIT. Część 2 z 3Zakup REIT-ów.

 

11

Tomasz Bieliński 

Koszt kapitału, ryzyko kapitałowe, ryzyko rynkowe, premie i stopy - zrozumieć i oszacować.

 

16

Michał Marcińczak -

Warto przeczytać.

 

40

Z życia PTRM

41
 

 

 

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM (nakład drukownych egzemplarzy został już, w związku z ogromnym zainteresowaniem, wyczerpany)Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Rzeczoznawca majątkowy nr 4809; biegły sądowy; studia podyplomowe: Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH) oraz Real Estate Investment and Management (Sheffield Hallam University). Członkini PTRM.

strona www Autora https://www.ptrm.pl/blog/magdalena-woronkiewicz