Dariusz Szymanowski

Dariusz Szymanowski

Mgr inż. geodeta (Politechnika Warszawska), rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 1114), doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, redaktor naczelny Biuletynu Nieruchomości PTRM. 
Zainteresowania: historia, ekonomia, prawo.

Szanowni Czytelnicy!

Odajemy Wam siódmy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2018 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 7 (o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania) .

W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego: nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, przykład wyceny nieruchomości ze złożami kopalin oraz przedstawienie nieparametrycznej metody statystycznej bazującej na korelacji rang Spearmana. Temat mediacji przedstawia tekst rzeczoznawcy majątkowego i mediatora sądowego. Opisano podstawy prawne i ideę wraz z przykładami dotyczącymi nieruchomości. Dla biegłych sądowych opisano procedurę przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych.

Wszystkie tematy na pewno mogą stać się dużą pomocą dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

czwartek, 05 kwiecień 2018 21:41

SZKOLENIA – DOŚWIADCZENIA RZECZOZNAWCÓW

Informacje o doświadczeniu rzeczoznawców majątkowych w zakresie ustawicznego szkolenia.

Wracamy do tematyki postępowania dyscyplinarnego dla rzeczoznawców majątkowych. Temat trudny i mało przyjemny, ale jego lektura jest „obowiązkowa”, bo wydaje się, że jest tylko kwestią czasu, by każdy z nas trafił przed oblicze zespołu KOZ…

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręceszósty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w kwietniu 2018 r. Mając na uwadze ważną dla środowiska rzeczoznawców majątkowych tematykę numeru wprowadziliśmy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 6 ( o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania).
W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego, a zwłaszcza nawiązujące do dyskusji i podtrzymujące ją o stosowanych metodach wyceny. Artykuły przedstawiające warsztat z bliska - metody postępowania i narzędzia przydatne do wyceny. Jest też o kłopotach ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami w kontekście opłat adiacenckich. Opisujemy też praktykę działania KOZ, pokazując co może czekać każdego aktywnie działającego rzeczoznawcę majątkowego. Piszemy też o systemie szkoleń dla rzeczoznawców. Wszystkie tematy kluczowe dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
Artykuły o metodach wyceny i warsztatowe to konieczna, jak sądzimy, lektura dla praktyków wyceny.

poniedziałek, 30 październik 2017 23:05

Biuletyn nr 5 (1/2017) do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r.
W tym wydaniu głównie tematyka warsztatowa, zarówno czysta, jak też w połączeniu z zagadnieniami prawnymi.

Joanna Waluk-Pacholska uchyliła rąbka tajemnicy ze swojego warsztatu rzeczoznawcy i zaprezentowała fragment wyceny wykorzystanej dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej.
Swój pogląd na problem wyceny dróg dla celów odszkodowań, wraz z praktycznym przykładem, przedstawił dr Jan Łopato w artykule pt. Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem.
W kwietniu 2016 roku znowelizowano przepisy dotyczące zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. W poprzednim numerze Biuletynu pytaliśmy, czy ta zmiana wpłynęła na zmianę cen gruntów rolnych, czy też nie miało to dla rynku żadnego znaczenia? Na te oraz na inne pytania szukała odpowiedzi Wioletta Holak, dokonując analizy obrotu gruntami rolnymi.
Prawo widziane z perspektywy rzeczoznawcy to artykuł Tomasza Bielińskiego i jego opinie o tym co nas zatem cieszy, a co niepokoi w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy GN.
Jest też prawo w postaci czystej (ważne orzeczenie NSA).

Wszystkie tematy ważne w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Artykuły warsztatowe to wręcz obowiązkowa lektura dla praktyków wyceny.

Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego wiąże się z ryzykiem popełniania błędów i omyłek. Ich konsekwencją może być nawet utrata uprawnień. 

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer półrocznika pt. Biuletyn Nieruchomości, zawierający tematy związane z wyceną nieruchomości. W tym numerze zapoznać się można z następującymi artykułami:

poniedziałek, 01 sierpień 2016 17:48

Biuletyn nr 3 (1/2016) do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer półrocznika pt. Biuletyn Nieruchomości, zawierający rozważania związane z tematyką wyceny nieruchomości. W tym numerze zapoznać się można z następującymi artykułami: