Dariusz Szymanowski
Napisał 

Biuletyn nr 4 (2/2016) do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer półrocznika pt. Biuletyn Nieruchomości, zawierający tematy związane z wyceną nieruchomości. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru. 

Spis treści Nr 4 (2/2016)

  str

Tadeusz Drapała - 

KONIEC Z WYCIĄGAMI Z OPERATÓW SZACUNKOWYCH!

5

Roman Dziczek -

JESZCZE O ART. 948 §2 K.P.C. ? Z PUNKTU WIDZENIA PRAWNIKA CYWILISTY.

7

Joanna B. Waluk-Pacholska -

PODOBIEŃSTWO CECH CZY PODOBIEŃSTWO CEN?

10

Joanna Pełdiak, Paweł Tyniec -

POJĘCIE SZKODY I ODSZKODOWANIA W KODEKSIE CYWILNYM I ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO.
ZASADY USTALANIA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJMOWANE POD DROGI PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

25

Dariusz Szymanowski -

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH. 

CZĘŚĆ I 

35

 

Liczymy na współpracę z Naszymi Czytelnikami - zachęcamy do dyskusji na łamach czasopisma, na tematy zawodowe związane z wyceną nieruchomości oraz tematy nurtujące środowisko rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców.

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma.

Redaktor Naczelny
Dariusz Szymanowski

Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Mgr inż. geodeta (Politechnika Warszawska), rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 1114), doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były członek i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, były redaktor naczelny Biuletynu Nieruchomości PTRM. 
Zainteresowania: historia, ekonomia, prawo.