Marek Zalisko

Marek Zalisko

Dr Marek Zalisko, doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący Kancelarię Prawną we Wrocławiu, współpracownik naukowy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor, współautor publikacji naukowych oraz wykładowca z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, unijnej procedury cywilnej, informatyzacji sądownictwa i prawa własności intelektualnej.