Marek Zalisko
Napisał 

Udział biegłego sądowego w procedurze przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na podstwie Rozporządzenia Nr 1206/2001

 

Temat dedykowany biegłym sądowym - opis procedury przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych.

Marek Zalisko, doktor nauk prawnych i radca prawny, opisał procedurę przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych na gruncie rozporządzenia nr 1206/2001 z 28.05.2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. L 174, 27.06.2001 P. 0001–0024). Rozporządzenie to ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych, w sytuacjach gdy sąd jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym w tym państwie prawem, zwróci się z wnioskiem do właściwego sądu innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie dowodu, lub sąd zwróci się o przeprowadzenie dowodu bezpośrednio w innym państwie członkowskim. Dotyczy to także wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Autor bardzo szczegółowo opisuje procedury wymagane do przeprowadzenia przez sąd w zależności od wybranego sposobu przeprowadzenia dowodu. Sąd wzywający może wystąpić do sądu wezwanego innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie dowodu lub może bezpośrednio przeprowadzić dowód w państwie wezwanym.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 7 (2/2018). Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM. Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Dr Marek Zalisko, doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący Kancelarię Prawną we Wrocławiu, współpracownik naukowy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor, współautor publikacji naukowych oraz wykładowca z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, unijnej procedury cywilnej, informatyzacji sądownictwa i prawa własności intelektualnej.