Krystyna Krzeczkowska
Napisała 

Zapraszamy do mediacji

 

Czym są mediacje i czy warto z nich korzystać w sytuacjach spornych?

Temat ten przybliżyła i rozwinęła Krystyna Krzeczkowska, rzeczoznawca majątkowy zrzeszona w PTRM, będąca czynnym mediatorem sądowym. W artykule pt. „Zapraszamy do mediacji” zostały przedstawione zarówno podstawy prawne jak i sama idea mediacji. Zaprezentowano także kilka przykładów mediacji w sporach dotyczących nieruchomości, jak przebiegały i czym się zakończyły. Może warto przed rozpoczęciem długotrwałego i bardzo kosztownego sporu sądowego skorzystać z usług mediatora sądowego?

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 7 (2/2018). Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM. Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Mgr inż. architekt, wyższe studia ukończone w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Rzeczoznawca majątkowy od 2001r. Dodatkowo uzyskany tytuł zawodowy Recognised European Valuer (REV136 TEGOVA) i rekomendacja Związku Banków Polskich do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, związanych z kredytem bankowym.

Jako rzeczoznawca majątkowy specjalizuje się w wycenie różnego rodzaju nieruchomości gruntowych i innych. Mediator w sprawach dotyczących nieruchomości, z rekomendacji stowarzyszenia mediatorów, biegły sądowy w dziedzinie wyceny nieruchomości oraz w sprawach dotyczących architektury i budownictwa.

strona www Autora https://ptrm.pl/blog/krystyna-krzeczkowska