Krystyna Krzeczkowska

Krystyna Krzeczkowska

Mgr inż. architekt, wyższe studia ukończone w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Rzeczoznawca majątkowy od 2001r. Dodatkowo uzyskany tytuł zawodowy Recognised European Valuer (REV136 TEGOVA) i rekomendacja Związku Banków Polskich do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, związanych z kredytem bankowym.

Jako rzeczoznawca majątkowy specjalizuje się w wycenie różnego rodzaju nieruchomości gruntowych i innych. Mediator w sprawach dotyczących nieruchomości, z rekomendacji stowarzyszenia mediatorów, biegły sądowy w dziedzinie wyceny nieruchomości oraz w sprawach dotyczących architektury i budownictwa.