Dzierżawa rolnicza

W artykule przedstawiono zagadnienia zwiazane ze stawkami czynszów oraz stopą kapitalizacji gruntów rolnych w obrocie prywatnym.

Rzeczoznawcom majątkowym trudno znaleźć umowy dzierżawy w obrocie prywatnym. Trudno  też jest określać stawki czynszu. Niektórzy rzeczoznawcy w swych opracowaniach bazowali na stawce czynszu ustalanej przez ANR. Powstaje jednak uzasadniona wątpliwość, czy te umowy są zawierane w warunkach rynkowych, niekiedy rzeczoznawcy wykorzystują w akcie rozpaczy opracowanie Trybusza - publikacja ta była próbą rozwiązania problemu w warunkach gospodarki, którą charakteryzował brak wolnego rynku i w warunkach obecnych jest rozwiązaniem archaicznym.

Autorka przedstawia propozycję sposobu określania rynkowych wartości stawek dzierżawnych oraz stóp kapitalizacji w obrocie gruntami rolnymi dla poszczególnych województw. Pokazuje też jakie czynniki wpływają na te stawki. 

Przydatnym w praktyce rzeczoznawcy bedzie też bogata bibliografia w stopce artykułu.

Artykuł jest częścią Biuletynu nr 1/2015. Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego od 1996r., nr uprawnień zawodowych 2071, licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 4625, licencja zarządcy nieruchomości nr 14357, mgr inż. zootechnik, specjalność zootechniczna, kurs wyceny maszyn i urządzeń technicznych (1999r. NOT), studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (1996r. ART Olsztyn, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej), studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami (2002r. UWM Olsztyn, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej). Mgr inż. zootechnik, specjalność zootechniczna  (ART Olsztyn studia ukończone w 1993r.) . Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości, ustanowiony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie (funkcja od 2007r.). Obszar pracy: Olsztyn i województwo warmińsko - mazurskie oraz Warszawa i okolice.
e-mail: baczry@o2.pl   tel. kom. 605-389-512.