Tadeusz Dębski
Napisał 

Kilka uwag na temat wyceny ferm drobiu (część II) - Podejście porównawcze w wycenie ferm drobiu

Opracowanie jest kontynuacją tematu podjętego w biuletynie PTRM z czerwca 2013 roku.

W artykule wskazano, na jakich aspektach wyceny należy się skupić wyceniając fermy drobiu w podejściu porównawczym. Przedstawiono jak kształtowały się ceny transakcyjne na badanym rynku w latach 1996 - 2013. Zwrócono także uwagę, że wybrana jednostka porównawcza nie musi zawsze odwzorowywać parametrów technicznych budynku (takich jak powierzchnia użytkowa), a może być ona zastąpiona parametrem produkcyjnym budynku, definiowanym maksymalnym zagęszczeniem obsady budynku.
Na koniec artykuł zawiera kilka wskazówek dotyczących wyceny dużych ferm drobiu w przypadku, gdy dostępne są tylko transakcje dotyczące pojedynczych budynków.

Artykuł naukowy - zrecenzowany.

SUMMARY
A FEW NOTES ABOUT THE VALUATION OF THE POULTRY FARMS (PART II). THE COMPARATIVE APPROACH IN THE
VALUATION OF POULTRY FARMS.
The study is a continuation of the topic undertaken in the bulletin of PTRM from June 2013 (Dębski 2013). Any market analysis are based on transaction data on poultry farms from the area of the Northern province of Mazovia region - Żuromin, Sierpc and Mława districts; from Sothern voivodship of Warmia and Mazury - Dzialdow, Nidzica and Ostroda districts and from Eastern Kujawsko-Pomorskie region - Rypin and Brodnica districts.Market research covered the period from January 1996 to December 2013.
The article presents on which aspects of the poultry farms? valuation should valuer focus on in the comparative approach. It shows how the transaction prices of the relevant market developed in the years 1996-2013.
It was also pointed that the selected comparison unit does not have to always reproduce the technical parameters of the building (such as usable area) and might be replaced by productive parameters of the property defined by maximum density of the building engraftment. At the end of the article includes a few tips for valuation of large poultry farmsin cases where transactions are only available on single buildings.

Artykuł jest częścią Biuletynu nr 1/2015. Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Rzeczoznawca majątkowy, analityk rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Urodzony w 1962 roku w Łowiczu. W 1987 roku ukończone studia na Wydziale Budownictwa i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończone Studia Podyplomowe Zarządzania Finansami i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś w 1997 roku Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr 2865) uzyskał w roku 1997. Od 2010 roku pośrednik w obrocie nieruchomościami (nr uprawnień - 13 971). Od 1998 roku biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości, kolejno przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Działalność zawodową prowadzi w firmie Biuro Obsługi Nieruchomości "Dębscy", która jest członkiem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości od 1998 roku, członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych od 2009 roku.
Mówi o sobie: "Lubię podróżować, uprawiać turystykę górską oraz jeździć na rowerze. Jestem kibicem sportów motorowych, a szczególności Formuły 1. Uwielbiam dobrą muzykę, kilka razy do roku wybieram się na koncerty rockowe i jazzowe. W zakresie wyceny nieruchomości specjalizuję się w wycenie nieruchomości rolnych".

strona www Autora www.debscy.com.pl