Napisane przez  Redakcja BN

Biuletyn Nieruchomości "5 lat PTRM" - Czerwiec 2013 - do nabycia w formie e-booka

Drodzy Czytelnicy,

z nieukrywaną przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejne czasopismo "Biuletyn Nieruchomości 5 lat PTRM" wydany przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Edycja "Biuletynu 5 lat PTRM" zbiega się z piątą rocznicą zawiązania Naszego Towarzystwa. W tym okolicznościowym numerze swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami podzielili się z nami członkowie i przyjaciele PTRM poruszając szeroki wachlarz tematów zarówno natury ogólnej jak i przedstawiając analizę bardzo szczegółowych zagadnień, z którymi może spotkać się każdy Rzeczoznawca Majątkowy w praktyce.

 Spis treści Biuletynu

? Mieczysław Anioł- Stowarzyszenie biegłym sądowym?
? Hanna Antczak- Ściana do wynajęcia.
? Barbara Czerniecka-Rychalska- Zastosowanie wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wycenie nieruchomości- metoda IUNG.
? Małgorzata Cebula- Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a postępowanie sądowe w sprawie o zachowek- analiza przypadku.
? Elżbieta Czuczman- Ocena operatów szacunkowych- wątpliwości i propozycje.
? Tadeusz Dębski- Kilka uwag na temat wyceny ferm drobiu. Cześć I.
? Beata Szykulska- Prawne i metodyczne aspekty wyceny mienia zabużańskiego.
? Leszek Flis- Przesłanki do obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego- studium przypadku.
? Jarosław Matejczuk- MythBusters? buszujący w czynszach.
? Lucyna Michalec, Krzysztof Głębicki- Zen i sztuka wyceny.
? Włodzimierz Paszcza- Jak nie kijem, to pałą.
? Włodzimierz Paszcza- 5 lat PTRM i ... służebności przesyłu.
? Robert Sobczak- Wynagrodzenie za ustanowienie służebności.
? Zbigniew Niemczewski- Przyczynek do pewnego problemu wyceny, którego wkrótce nie będzie.
? Witold Solski- Ojczyzna drogi buduje, lecz wywłaszczając, niekoniecznie Cię zrujnuje. Warto cenić wartość.
? Zbigniew Szwaja- Współmierność w podejściu porównawczym.
? Piotr Walczyk- Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych.
? Tomasz Bieliński- ?Internetowi"?
? Tatiana Korniak- Przychodzi biegły.

Prosimy o zapozananie się ze szczegółowym streszeczeniem wszystkich artykułów wchodzących w skład "Biuletynu 5 lat PTRM, a poniżej tyko krótkie jednozdaniowe podsumowania:

 • Mietek Anioł porusza ważny temat - czy stowarzyszenie może być powoływane jako biegły sądowy.
 • Hania Antczak zmierzyła się z problemem wyceny reklamy zewnętrznej, pokazując analizy przydatne chyba każdemu.
 • Basia Czerniecka-Rychalska omówiła zastosowanie wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wycenie nieruchomości ? metodę IUNG, pokazując coś, za co z rzadka bierze się ?zwykły" rzeczoznawca, bo po prostu nie wie jak.
 • Małgosia Cebula pokazała wpływ umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości na postępowanie sądowe w sprawie o zachowek.
 • Ela Czuczman wskazała szereg wątpliwości i propozycji przy ocenie operatów szacunkowych, podsumowując doświadczenia Towarzystwa w tym zakresie.
 • Tadek Dębski podzielił się uwagami na temat wyceny ferm drobiu.
 • Beata Szykulska napisała o tym, w czym się specjalizuje od zawsze ? omówiła prawne i metodyczne aspekty wyceny mienia zabużańskiego.
 • Leszek Flis zaprezentował studium przypadku związanego z przesłankami do obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego.
 • Na temat czynszów najmu i sposobu ich szacowania wypowiedział się również Jarek Matejczuk, rozprawiając się z kolejnymi mitami.
 • Lucyna Michalec wraz z Krzyśkiem Głębickim omówili stan i perspektywy rozwoju metodyki wyceny w PTRM.
 • Włodek Paszcza przegotował dwa opracowania ? w pierwszym przedstawił krótkie, retrospektywne spojrzenie na szacowanie nieruchomości, w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w kontekście zmian i braku zmian w prawie związanym z tym prawem. W drugim natomiast odniósł się do tematu stref ochronnych urządzeń przesyłowych, jako dopełnienia pasa eksploatacyjnego zajętej części nieruchomości.
 • Robert Sobczak przy ustalaniu służebności przesyłu skonfrontował dwie na pozór bardzo różne metody kolegów Matejczuka i Głębickiego, dając do myślenia wszystkim czytającym.
 • Na temat projektu ustawy o korytarzach przesyłowych i roli rzeczoznawców mocno krytycznie wypowiada się Zbyszek Niemczewski w swoim artykule.
 • Witek Solski w swojej publikacji zmaga się z tematem dróg, a dokładniej z tym co i dla kogo może wyniknąć ze specustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Zbyszek Szwaja szerząc metodologię "statystyczną" mówi o współmierności w podejściu porównawczym, czyli, żeby raczej nie porównywać jabłek z arbuzami, na konkretnym przykładzie przeanalizowanym liczbowo w czterech wariantach.
 • Piotr Walczyk omawia kwestie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych w kontekście orzekania kar dyscyplinarnych ? w teorii i praktyce. Oczywiście nikomu nie życzymy kontaktu z KOZą, jednak dobrze wiedzieć na wszelki wypadek.
 • Tomek Bieliński opisuje przydatność Internetu w działalności PTRM. Autor przedstawia swoje przemyślenia w tej kwestii, a także prezentuje ciekawe wyniki statystyczne oparte na popularności strony www.ptrm.pl.
 • Na zakończenie Tatiana Korniak pokazuje, że polskie prawo pozwala mieć za nic i szarpać biegłego sądowego, pozostawiając go bez żadnej ochrony, nie licząc ewentualnego rosłego i silnego mężczyzny branego na oględziny w charakterze prywatnego ochroniarza.

Koszt Biuletynu - 5 lat PTRM, na nośniku w postaci płyty, to 70,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM , lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM

Koszt Biuletynu na nośniku w postaci płyty to 70,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.