Jan Łopato
Napisał 

Statystyka w wycenie nieruchomości – refleksje pokonferencyjne

W dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Motywem przewodnim konferencji, zatytułowanej prowokacyjnie „Europejskie Standardy Wyceny a metody statystyczne wyceny – czy są legalne?”, były dwie kwestie: zautomatyzowane modele wyceny (dalej AVM) i statystyczne metody wyceny.

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, poświęconej dopuszczalności stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Wydaje się, że powoli, ale bardzo wyraźnie, w środowisku rzeczoznawców majątkowych zarysowuje się spór doktrynalny o to, jakimi metodami można (powinno się) dokonywać wyceny. Czy jak dotychczas – „intuicyjnie”, czy też stosując metody ekonometryczne. Ta linia podziału, już i tak bardzo wyraźna, jeszcze bardziej uwydatniła się podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniu 27 lutego 2018r. Co na niej mówiono i jakie wnioski z niej wynikają – o tym w artykule autorstwa uczestnika Konferencji.

Publikacja otwiera dyskusję o dopuszczalności, a może nawet konieczności stosowania określonych metod wyceny nierchomości. Konieczna lektura dla praktyków wyceny!

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 6 (1/2018). Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM. Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

 

Studia wyższe w zakresie politologiii ukończył na Uniwersytecie Warszawskim (1977), gdzie uzyskał doktorat z nauk społecznych (1986). Sypendysta Uniwersytetu w Regensburgu (1989) i w Bonn (1992). Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów w pismach naukowych dotyczących społeczno - ekonomicznych problemów wsi i rolnictwa. w Latach 1977 - 2014 pracował na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; wykłady z polityki gopodarczej i finansów publicznych. Przez kilkanaście lat okresowa praca na różnych stanowiskach w Sejmie, Urzędzie Rady Ministrów, Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1993 r. wykonuje także zawód rzeczoznawcy majątkowego - uprawnienia nr 233. Specjalizuje się w wycenach dużych obiektów komercyjnych, wycenach gruntu do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, do renty planistycznej i opłat adiacenckich. Wykonuje analizy rynku nieruchomości, doradza klientom w sprawach nieruchomości. Członek PTRM, PSRWN, PIRM. W latach 2010 -2016 przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/jan-lopato