Jan Łopato
Napisał 

Wycena nieruchomości ze złożami kruszyw

 Artykuł, wydaje się, że niszowy i specjalistyczny, lecz w praktyce każdego rzeczoznawcę majątkowego może spotkać wyzwanie wyceny nieruchomości ze złożami kruszyw.

Wyjaśniono pojęcia takie jak kruszywa, złoża kopalin, struktura geologiczna. Przedstawiono metodykę wyceny tego typu nieruchomości, pojęcia z tym tematem związane, w tym także regulacje prawne. Pokazano jak analizować rynke, gdzie szukać dancych, przy czym jest to tylko „wstęp” do szczegółowej wyceny nieruchomości, która może być wykonana zarówno w podejściu porównawczym, jak i w podejściu dochodowym - wg autora - metodą zysków, techniką dyskontowania strumieni pieniężnych (przy dodatkowych założeniach i zastrzeżeniach, wymienionych w treści artykułu). Wycena nieruchomości ze złożami kruszyw, ze względu na przyjęte założenia i zastosowaną technikę wyceny, może być obarczona sporym marginesem błędu oszacowania wartości, co stanowi konkluzję artykułu, wartą zapamiętania.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 8 (1/2019)Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

Studia wyższe w zakresie politologiii ukończył na Uniwersytecie Warszawskim (1977), gdzie uzyskał doktorat z nauk społecznych (1986). Sypendysta Uniwersytetu w Regensburgu (1989) i w Bonn (1992). Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów w pismach naukowych dotyczących społeczno - ekonomicznych problemów wsi i rolnictwa. w Latach 1977 - 2014 pracował na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; wykłady z polityki gopodarczej i finansów publicznych. Przez kilkanaście lat okresowa praca na różnych stanowiskach w Sejmie, Urzędzie Rady Ministrów, Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1993 r. wykonuje także zawód rzeczoznawcy majątkowego - uprawnienia nr 233. Specjalizuje się w wycenach dużych obiektów komercyjnych, wycenach gruntu do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, do renty planistycznej i opłat adiacenckich. Wykonuje analizy rynku nieruchomości, doradza klientom w sprawach nieruchomości. Członek PTRM, PSRWN, PIRM. W latach 2010 -2016 przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/jan-lopato