Jan Łopato
Napisał 

Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem

Autor, w oparciu o własne praktyczne doświadczenia zawodowe, obronione w toku praktyki biegłego sądowego, podaje algorytm wg którego, jego zdaniem powinien działać rzeczoznawca majątkowy określający wartość nieruchomości wywłaszczanych na potrzeby realizacji dróg publicznych.

Za grunty wywłaszczane lub przejmowane z mocy prawa przez podmioty publiczne w celu realizacji dróg publicznych przysługuje odszkodowanie. Zgodnie z art.21 ust.2 Konstytucji wywłaszczenie może nastąpić jedynie za słusznym odszkodowaniem. W Konstytucji nie znajdziemy wyjaśnienia, na czym polega słuszne odszkodowanie. I tu się zaczynają wątpliwości...
W arykule przedstawiono przepisy odpowiednich ustaw i rozporządzeń, precyzyjnie omawiając "który jest ważniejszy" i dlaczego. Omówiono zasadę korzyści i to jak wpływa ona na procedurę wyceny. Przedstawiono w czytelnej tabeli schematy wyceny dla wszystkich spotykanych w praktyce przypadków. Odniesono się do pojęć "rynek lokalny" i "rynek regionalny" i je zdefiniowano. Poruszono kwestę "rynkowości" cen sprzedaży tzw. nieruchomości drogowych. 

Autor pokazał też konkretyny przykład z własnej praktyki i swoje rozwiązanie dylematu czy ceny nieruchomości "drogowych" na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego są rynkowe. 

Absolutnie konieczna lektura dla parających się wycenami "nieruchomości drogowych"!

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 5 (1/2017). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Studia wyższe w zakresie politologiii ukończył na Uniwersytecie Warszawskim (1977), gdzie uzyskał doktorat z nauk społecznych (1986). Sypendysta Uniwersytetu w Regensburgu (1989) i w Bonn (1992). Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów w pismach naukowych dotyczących społeczno - ekonomicznych problemów wsi i rolnictwa. w Latach 1977 - 2014 pracował na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; wykłady z polityki gopodarczej i finansów publicznych. Przez kilkanaście lat okresowa praca na różnych stanowiskach w Sejmie, Urzędzie Rady Ministrów, Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1993 r. wykonuje także zawód rzeczoznawcy majątkowego - uprawnienia nr 233. Specjalizuje się w wycenach dużych obiektów komercyjnych, wycenach gruntu do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, do renty planistycznej i opłat adiacenckich. Wykonuje analizy rynku nieruchomości, doradza klientom w sprawach nieruchomości. Członek PTRM, PSRWN, PIRM. W latach 2010 -2016 przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/jan-lopato