Wioletta Holak
Napisała 

Analiza zachowań uczestników rynku nieruchomości rolnych z obszaru powiatu wadowickiego, woj. małopolskie, w świetle nowych zasad obrotu gruntami rolnymi.

Jak zmiany prawa po 1 stycznia 2016 r. i 30 kwietnia 2016 r. wpłynęły na zachowania uczestników rynku nieruchomości rolnych? Analiza rynku przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego na przykładzie powiatu wadowickiego.

Uważa się, że ostatnie zmiany ustawowe zdeterminowały zarówno intensywność obrotu jak i poziom cen użytków rolnych. Autorka przeprowadza drobiazgową analizę rynku, na którym działa jako rzeczoznawca majątkowy. W oparciu o liczby wyciąga wnioski, które mogą być zaskakujące. Lecz z faktami się nie dyskutuje. Można jednak podejrzeć metody analiz, za pomocą których doszła do konkluzji. Widzimy jak bada zmienność cen na skutek upływu czasu, sprawdza kto jest uczestnikiem rynku, sprawdza intensywność obrotu, wartość sprzedaży w poszczególnych segmentach rynku.

Przykład  jak winna wyglądać rzetelna analiza rynku. 

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 5 (1/2017). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Mgr absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia podyplomowe w zakresie wyceny przedsiębiorstw i ich składników (Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Rzeczoznawca majątkowy (uprawnienie nr 4131 z 2003 r.). Biegły sądowy od 2005 roku - Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej. Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/wioletta-holak