Paweł Drelich
Napisał 

Użycie w podejściu porównawczym transakcji z przetargu.

Jest problem z cenami transakcji z przetargu. To problem zarówno nieprecyzyjnego pojęcia przeciętnych cen jak i problem sposobu ustalenia o ile ceny z przetargu obiegają od przeciętnych cen.

Jeśli zainteresowała Państwa ta tematyka to informujemy, że artykuł jest częścią Biuletynu nr 3 (1/2016). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

STRESZCZENIE:
Prawno - rzeczowy ślad przesyłu  na cudzej nieruchomości
Artykuł omawia praktyczną stronę stosowania w wycenach nieruchomości cen transakcji z przetargu. Po analizie sprawa okazuje się dość prosta, a generalna konkluzja jest taka:
-  Ceny transakcyjne z przetargu zawsze musimy sprawdzić czy odbiegają od przeciętnych cen czy nie.
-  Brak badania czy odbiegają od cen przeciętnych jest błędem wpływającym na wynik oszacowania
-  Ironia rozstrzygnięć polega na tym, że jeżeli zbadamy rozstrzygniemy to nie trzeba ich z porównania usuwać. Gdy nie odbiegają to ich nie pomijamy z przepisu, a jeżeli odbiegają to ponieważ wiemy o ile, wtedy pomijanie tych transakcji (co wynika z logiki) jest bez znaczenia dla wyniku oszacowania, gdyż wystarczy zastosować poprawkę na cechę sposób sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy od 1993 r. Członek założyciel PTRM. Zajmuje się wyceną od 1991 r. W swojej praktyce wyceniał już każdy rodzaj nieruchomości, dla praktycznie każdego celu. Zwolennik i propagator myślenia logicznego przy wycenie, niechętny wobec pisania tekstu dla samego tekstu. Niechętny wobec zamieszczania w operacie całych ustępów z aktów prawnych po to aby były. Zwolennik czytelnego opisu zalet i wad przedmiotu wyceny. W roku 2007 zrozumiał, zastosował i do tej pory stosuje metody ekonometryczne do analizy rynku. W 1995 r. wykonał pierwszą wycenę przedsiębiorstwa. W tym czasie wycenił też pierwszą stację paliw. Wyceny przedsiębiorstw i stacji paliw wykonuje regularnie i stale.

strona www Autora www.aedium.pl