Paweł Drelich

Paweł Drelich

Rzeczoznawca majątkowy od 1993 r. Członek założyciel PTRM. Zajmuje się wyceną od 1991 r. W swojej praktyce wyceniał już każdy rodzaj nieruchomości, dla praktycznie każdego celu. Zwolennik i propagator myślenia logicznego przy wycenie, niechętny wobec pisania tekstu dla samego tekstu. Niechętny wobec zamieszczania w operacie całych ustępów z aktów prawnych po to aby były. Zwolennik czytelnego opisu zalet i wad przedmiotu wyceny. W roku 2007 zrozumiał, zastosował i do tej pory stosuje metody ekonometryczne do analizy rynku. W 1995 r. wykonał pierwszą wycenę przedsiębiorstwa. W tym czasie wycenił też pierwszą stację paliw. Wyceny przedsiębiorstw i stacji paliw wykonuje regularnie i stale.

URL strony: http://www.aedium.plhttp://www.aedium.pl