Roman Dziczek

Roman Dziczek

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego; autor opracowań i komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości - m.in. wydanych w Wolters Kluwer:
- w 2014r.:monografii: Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi oraz Komentarza: Spółdzielnie Mieszkaniowe (VII wyd.);
- w 2015r.: Ochrona praw lokatorów i dodatki mieszkaniowe - Komentarz (VI wyd.) oraz Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające (II wyd.);
- w 2016r. - Komentarza do ustawy o własności lokali (VII wyd.).