Roman Dziczek
Napisał 

Jeszcze o art. 948 §2 K.P.C. - z punktu widzenia prawnika cywilsty

Artykuł, przedstawia rozwiązanie trudności, jakie rodzą się dla rzeczoznawcy majątkowego w procesie wyceny nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na
zlecenie komornika.

Streszczenie: Sędzia Roman Dziczek przedstawia przepis art. 948 §2 k.p.c. (odczytywany łącznie z art. 949 k.p.c.) w kontekście trudności jakie napotyka rzeczoznawca majątkowy w trakcie czynności związanych z aktem wyceny nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Te trudności są zdaniem autora rzeczywiste, lecz mogą wynikać z błędnej interpretacji przepisów. Uporządkowano i wyjaśniono pojęcia prawne związane z egzekucją z nieruchomości.

Jeśli zainteresowała Państwa ta tematyka to informujemy że artykuł jest częścią Biuletynu nr 4 (2/2016). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego; autor opracowań i komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości - m.in. wydanych w Wolters Kluwer:
- w 2014r.:monografii: Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi oraz Komentarza: Spółdzielnie Mieszkaniowe (VII wyd.);
- w 2015r.: Ochrona praw lokatorów i dodatki mieszkaniowe - Komentarz (VI wyd.) oraz Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające (II wyd.);
- w 2016r. - Komentarza do ustawy o własności lokali (VII wyd.).