Renta podziałowa i jej problemy. Na podstawie przypadków z życia wziętych.

Omówienie metod naliczania renty podziałowej w oparciu o rzeczywisty przypadek. Analiza adekwatnych przepisów prawa i orzecznictwa sądów. Przykładowy operat wraz z obliczeniami.

Tekst dotyczący poruszonego już na naszych łamach tematu wyceny dla celu naliczenia opłat adiacenckich w związku z geodezyjnym podziałem nieruchomości. Wprowadzona jakiś czas temu nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami wciąż budzi poważne wątpliwości co do zasadności ustanowionych wtedy zasad wyceny. Joanna Waluk-Pacholska w swoim tekście pt. „Renta podziałowa i jej problemy. Na podstawie przypadków z życia wziętych” przeprowadza szczegółową analizę trzech hipotetycznych przypadków podziału i wydzielenia drogi dojazdowej do nowo wydzielonych dziatek. Konieczność uwzględnienia wartości wyłącznie działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania pociąga za sobą niebagatelne konsekwencje dla sumy ich wartości w stanie po podziale, a tym samym dla ustalenia różnicy wartości dla obliczenia opłaty z tytułu podziału nieruchomości.
Przypadki oszacowania wartości nieruchomości poruszone w niniejszym artykule:
 podział dokonany w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy, wydzielona zostaje działka gruntu stanowiąca drogę wewnętrzną;
 podział dokonany w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy, wydzielone działki gruntu posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej;
 podział dokonany w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydzielona zostaje działka stanowiąca drogę wewnętrzną;
 podział dokonany w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydzielona zostaje działka gruntu stanowiąca drogę publiczną..

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 11 (2/2020)Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

 

Mgr historii sztuki (KUL). Licencjat ekonomii (2008 WSGN Warszawa). Rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 5076). Biegła sądowa SO w Białymstoku, SO w Łomży. Członek PTRM

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/joanna-waluk-pacholska