Tomasz Bieliński
Napisał 

Koszt kapitału, ryzyko kapitałowe, ryzyko rynkowe, premie i stopy – zrozumieć i oszacować.

Podejście dochodowe wiązać się może z koniecznością określania szeregu wskażników z rynku finansowego. Prof. Damodaran opracował swoją metodykę, którą możemy się wspomóc.

Wycena nieruchomości komercyjnych jest w dzisiejszych czasach szczególnie utrudniona. Wynika to z bezprecedensowych zmian w globalnej i lokalnej gospodarce związanych w trwającą wciąż pandemią COVID-19 oraz dodatkowo z wojną na terenie Ukrainy. Skutki obu tych zdarzeń dla rynku nieruchomości są trudne do przewidzenia. Tym bardziej niezbędne jest dogłębne zrozumienie fundamentalnej wiedzy z zakresu oceny ryzyka, premii czy stóp. Artykuł agreguje wiedzę w tym zakresie, tłumaczy wiele pojęć, różnice pomiędzy poszczególnymi współczynnikami i zależności między nimi. Artykuł ten zawiera również praktyczny przykład. Cenną jego częścią jest tłumaczenie z języka angielskiego na język polski słowniczka pojęć opracowanego i opublikowanego przez Aswath Damodaran’a - profesora finansów korporacyjnych i wyceny na New York University. 

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w Biuletynie nr 12 (1/2022)Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

 

 

Geodeta (Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii 1977-1982r), praktyk zawodu (pracował w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym od 1982 roku). Od 1992 roku współwłaściciel pracowni witraży i szkła artystycznego. Od 1997 r. rzeczoznawca majątkowy (Politechnika Warszawska / Wydział Inżynierii Lądowej -upr. nr 2743). Członek założyciel PTRM.

Inicjator i współtwórca Warszawskiej Bazy Danych Cen Transakcyjnych Nieruchomości - wymiana za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, informacji o rynku nieruchomości (koordynator grupy). 

Twórca i administrator stron internetowych, m.in.:
-  www.ptrm.pl - strona domowa Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych;
- www.biuletyn.nieruchomosci.pl - strona domowa biuletynu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych;

W praktyce zawodowej zajmuje się głównie wycenami dla potrzeb sprzedaży, zabezpieczania wierzytelności, amortyzacji podatkowej, naliczania zobowiązań podatkowych, rozliczeń przy podziale majątku.

strona www Autora www.wycena.waw.pl/