Opłaty planistyczne raz jeszcze. Z warsztatu rzeczoznawcy majątkowego.

Prezentacja warsztatu wyceny wartości nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku ze zbyciem nieruchomości.

Kompletne przedstawienie warsztatu rzeczoznawcy majątkowego. Jak wykonać operat "nie do obalenia". Na początek podstawy prawne jakie przyjęła autorka - wyczerpujące omówienie uwarunkowań, przytoczenie adekwatnych orzeczeń. Potem analiza uwarunkowań samego planu i pomysł na samą wycenę. Pokaz jak analizować rynek w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny. Jak przyjmować cechy rynkowe i badać ich wpływ na wartość nieruchomści (poprzez twardą analizę liczbową, a nie lużne dywagacje)? Jak dobierać próbkę rynkową w oparciu o utworzony na potrzeby wyceny model statystyczny? Jak liczyć wzrost wartości i wreszcie jak zweryfikować uzyskane wyniki?

Artykuł obowiązkowy dla rzeczoznawców majątkowych pracujących na potrzeby gmin naliczających rentę planistyczną jak też i właścicieli nią obciążanych. 

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 5 (1/2017). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Mgr historii sztuki (KUL). Licencjat ekonomii (2008 WSGN Warszawa). Rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 5076). Biegła sądowa SO w Białymstoku, SO w Łomży. Członek PTRM

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/joanna-waluk-pacholska