Opłaty planistyczne raz jeszcze. Z warsztatu rzeczoznawcy majątkowego.

Prezentacja warsztatu wyceny wartości nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku ze zbyciem nieruchomości.

Kompletne przedstawienie warsztatu rzeczoznawcy majątkowego. Jak wykonać operat "nie do obalenia". Na początek podstawy prawne jakie przyjęła autorka - wyczerpujące omówienie uwarunkowań, przytoczenie adekwatnych orzeczeń. Potem analiza uwarunkowań samego planu i pomysł na samą wycenę. Pokaz jak analizować rynek w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny. Jak przyjmować cechy rynkowe i badać ich wpływ na wartość nieruchomści (poprzez twardą analizę liczbową, a nie lużne dywagacje)? Jak dobierać próbkę rynkową w oparciu o utworzony na potrzeby wyceny model statystyczny? Jak liczyć wzrost wartości i wreszcie jak zweryfikować uzyskane wyniki?

Artykuł obowiązkowy dla rzeczoznawców majątkowych pracujących na potrzeby gmin naliczających rentę planistyczną jak też i właścicieli nią obciążanych. 

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 5 (1/2017). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Ur. w 1964 r. w Olsztynku. Mgr historii sztuki (KUL). Licencjat ekonomii (2008 WSGN Warszawa). Rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 5076). Biegła sądowa SO w Białymstoku, SO w Łomży. Członek PTRM

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/joanna-waluk-pacholska