Adam Kudyk

Adam Kudyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami oraz gospodarką nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie; postępowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich oraz zagranicznych inwestorów. Właściciel Firmy i Kancelarii Adam Kudyk Consulting Nieruchomości w Krakowie, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.