Podobieństwo cech czy podobieństwo cen?

Artykuł pokazuje na konkretnych przykładach i wartościach co decyduje o podobieństwie nieruchomości.

"Rynek nieruchomości, na którym przyszło nam wyceniać często posiada różną rozpiętość w zakresie powierzchni i lokalizacji nieruchomości, które były przedmiotem transakcji. Czasami są to nieruchomości o powierzchniach zbliżonych, często jednak, zwłaszcza na rynkach "ubogich" w zawarte transakcje kupna - sprzedaży, musimy się posiłkować danymi dotyczącymi powierzchni o dużym, a nawet bardzo dużym zróżnicowaniu. Niekiedy nieruchomości przyjęte do porównań położone są w bliskim sąsiedztwie nieruchomości wycenianej, ale zdarza się, że musimy wycenić nieruchomość położoną w centrum miasta, w otoczeniu której nie zostały przeprowadzone transakcje nieruchomościami o podobnym potencjale inwestycyjnym. Czy możemy wówczas powiedzieć: ta nieruchomość nie posiada wartości, bo ja, rzeczoznawca majątkowy, nie jestem w stanie znaleźć nieruchomości podobnych aby tę wycenić? Taka odpowiedź nie byłaby odpowiedzią "dobrze świadczącą" o nas - specjalistach w dziedzinie szacowania wartości nieruchomości. Taka odpowiedź nie byłaby również zgodna z prawdą, bo przecież nieruchomości o dużej powierzchni czy też położone w pewnym oddaleniu od nieruchomości będących przedmiotem przeprowadzonych umów swą wartość również posiadają."

Jeśli zainteresował Państwa ten fragment to informujemy że jest on jest częścią artykułu z  Biuletynu nr 4 (2/2016). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM
Sekretariatu PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Ur. w 1964 r. w Olsztynku. Mgr historii sztuki (KUL). Licencjat ekonomii (2008 WSGN Warszawa). Rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 5076). Biegła sądowa SO w Białymstoku, SO w Łomży. Członek PTRM

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/joanna-waluk-pacholska