Podobieństwo cech czy podobieństwo cen?

Artykuł pokazuje na konkretnych przykładach i wartościach co decyduje o podobieństwie nieruchomości.

"Rynek nieruchomości, na którym przyszło nam wyceniać często posiada różną rozpiętość w zakresie powierzchni i lokalizacji nieruchomości, które były przedmiotem transakcji. Czasami są to nieruchomości o powierzchniach zbliżonych, często jednak, zwłaszcza na rynkach "ubogich" w zawarte transakcje kupna - sprzedaży, musimy się posiłkować danymi dotyczącymi powierzchni o dużym, a nawet bardzo dużym zróżnicowaniu. Niekiedy nieruchomości przyjęte do porównań położone są w bliskim sąsiedztwie nieruchomości wycenianej, ale zdarza się, że musimy wycenić nieruchomość położoną w centrum miasta, w otoczeniu której nie zostały przeprowadzone transakcje nieruchomościami o podobnym potencjale inwestycyjnym. Czy możemy wówczas powiedzieć: ta nieruchomość nie posiada wartości, bo ja, rzeczoznawca majątkowy, nie jestem w stanie znaleźć nieruchomości podobnych aby tę wycenić? Taka odpowiedź nie byłaby odpowiedzią "dobrze świadczącą" o nas - specjalistach w dziedzinie szacowania wartości nieruchomości. Taka odpowiedź nie byłaby również zgodna z prawdą, bo przecież nieruchomości o dużej powierzchni czy też położone w pewnym oddaleniu od nieruchomości będących przedmiotem przeprowadzonych umów swą wartość również posiadają."

Jeśli zainteresował Państwa ten fragment to informujemy że jest on jest częścią artykułu z  Biuletynu nr 4 (2/2016). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM
Sekretariatu PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Mgr historii sztuki (KUL). Licencjat ekonomii (2008 WSGN Warszawa). Rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 5076). Biegła sądowa SO w Białymstoku, SO w Łomży. Członek PTRM

strona www Autora www.ptrm.pl/blog/joanna-waluk-pacholska