Leszek Flis
Napisał 

Leszek Flis: Służebność przesyłu w terenie leśnym. Studium przypadku.

W środowisku zawodowym rzeczoznawców majątkowych od lat lansowany jest pogląd, że wartość służebności jest ściśle związana z wartością nieruchomości i nie powinna jej przekraczać.

 

Najczęściej też przyjmowano kolejne założenie, że obniżenie wartości z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego dla inwestycji liniowych dotyczy tylko tej części nieruchomości (pasa ograniczonego użytkowania), na której będzie wykonywana.

Zamieszczony przykład w zasadzie wpisuje się w pierwszą część tej teorii, jednakże autor opracowania jest przekonany, że założenie to jest tylko teoretyczne i w rzeczywistości istnieją służebności, ustanowienie których przewyższy wartość nieruchomości, których dotyka.

Opisany przypadek istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV w terenie leśnym pokazuje, że w dużej części zdarzeń służebnościowych będziemy mieli do czynienia z obniżeniem wartości całej nieruchomości, a nie tylko pasa koniecznego do istnienia urządzeń przesyłowych.

Szczegółowa metodyka oszacowania służebności została przedstawiona w artykule zamieszczonym w bezpłatnym, dostępnym w formacie e-book'a, jako plik PDF,Biuletynie Nieruchomości nr 1.  

Urodzony w 1972 r. w Janowie Lubelskim. Z wykształcenia leśnik ? ukończył SGGW w Warszawie (1997), a następnie studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (2001). Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 3854. Specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych i wycenach w sprawach roszczeniowych, wymagających odtwarzania stanu nieruchomości na wiele lat wstecz. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie (od 2003) i Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi (od 2007). Członek Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Lubi poezję, najchętniej w formie śpiewanej.