Zbigniew Szwaja
Napisał 

Wycena lokali mieszkalnych z symulacją nierozpoznawalnego ich stanu

Istotą analizy rynku nieruchomości, dokonywanej celem wykorzystania w następującej po niej wycenie jest ustalenie jak zmienność po stronie cech zaistniałych w obrocie nieruchomości przekłada się na zmienność ich cen. Innymi słowy – z jaką siłą poszczególne cechy nieruchomości wpływają na ich ceny. Jak to zrobić - podpowiada artykuł.

Praktycznym problemem z jakim spotykają się rzeczoznawcy majątkowi jest to, że część potencjalnie i realnie istotnych cech nieruchomości sprzedanych nieruchomości jest nieznana, bo nie wynika ona z lakonicznych i bardzo oszczędnych opisów zamieszczanych w treści notarialnych umów kupna/sprzedaży. Rzeczoznawcy majątkowi zmuszeni są zatem do rozpoznawania nieopisanych cech nieruchomości własnym staraniem – co w odniesieniu do części tych cech nie stanowi większego problemu, natomiast w stosunku do innych cech jest to trudne i żmudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Oczywiście trudne i żmudne jest to tylko dla tych rzeczoznawców, którzy faktycznie próbują zamodelować rynek – poddając analizie wspomniane dwie grupy danych, a nie dla tych posiadaczy uprawnień do szacowania, którzy poprzestają na z kapelusza wyjętych i uniwersalnych dla niemal każdego przypadku wagach cech, rzekomo wynikających z preferencji potencjalnych uczestników rynku (czemu nie faktycznych?). Pokażemy jednak rozwiązanie tego zagadnienia.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w Biuletynie nr 14 (1/2023)Biuletyn w cenie 125 zł brutto (plik PDF wraz z możliwością otrzymania, do czasu wyczerpania nakładu, w cenie - egzemplarza papierowego) jest do nabycia sklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

 

 

 

Rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy

strona www Autora www.ptrm.pl/zbigniew-szwaja