Hanna Antczak
Napisała 

Bezumowne korzystanie z nieruchomości - z czego faktycznie korzysta przedsiębiorstwo przesyłowe?

Artykuł, skupia się na problematyce wycen wykonywanych dla określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieurchomości.

Streszczenie: Czy stawki czynszów za najem lub dzierżawę gruntów mogą być podstawą określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe?
Analizując orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych przez urządzenia będące własnością przedsiębiorstw przesyłowych, a przede wszystkim uważnie czytając Kodeks cywilny wydaje się, że nie.
Może więc w oparciu o tak zwany bezpośredni sposób wyceny wynagrodzenia, w oparciu o kwoty, które przedsiębiorstwa przesyłowe wypłaciły właścicielom czy użytkownikom wieczystym gruntów obciążonych urządzeniami przesyłowymi?
Jak w znanym sloganie reklamowym trzeba pamiętać, że "duży może więcej", również Sąd Najwyższy zauważył, że " (...) należy wyrazić wątpliwość, czy istnieją ceny rynkowe dla stosunków, o których mowa w sprawie (...)"
Szerzej o problematyce wyceny bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe w Biuletynie.

Artykuł jest częścią Biuletynu nr 3 (2/2016). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi. Od 2003r. rzeczoznawca majątkowy nr upr. 4021. Biegły przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Moje hobby i pasja to wspieranie i praca na rzecz organizacji, których celem jest poprawa losu zwierząt.

strona www Autora www.wycenaantczak.eu