Orzeczenie sądowe: Stan nieruchomości w wycenie nieruchomości przejętych pod drogi publiczne decyzją ZRID

Przedstawienie ważnego z punktu widzenia praktyki wyceny orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przedstawienie orzeczeni,a które wiąże się z zagadnieniem określenia stanu nieruchomości w przypadku wyceny dotyczącej gruntu objętego planowaną inwestycją drogową jedynie w części tej nieruchomości. Powstaje bowiem pytanie, czy wyceną winno się objąć:
1. całą nieruchomość – ponieważ w dniu wydania decyzji ZRID nieruchomość nie była podzielona, czy
2. część nieruchomości - ponieważ decyzja ZRID zatwierdza podział nieruchomości (art. 12 pkt. 1 Ustawy)

Obok artykułu Jana Łopaty również absolutnie konieczna lektura dla parających się wycenami "nieruchomości drogowych"!

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 5 (1/2017). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM.Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Rzeczoznawca majątkowy nr 4809; biegły sądowy; studia podyplomowe: Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH) oraz Real Estate Investment and Management (Sheffield Hallam University). Członkini PTRM.

strona www Autora https://www.ptrm.pl/blog/magdalena-woronkiewicz