Paweł Tyniec

Paweł Tyniec

Adwokat. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, prawie autorskim oraz prawie IT. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa internetowego. W Kancelarii odpowiedzialny za dział korporacyjny oraz przygotowanie analiz dotyczących sytuacji prawnofinansowej przedsiębiorstw. Posługuje się językiem angielskim. Pozazawodowo: motocyklista, zapalony żeglarz, fan literatury historycznej i podróżniczej.