Wyświetlenie artykułów z etykietą: warsztat wyceny

poniedziałek, 28 październik 2019 19:07

Wycena zwierząt, cześć II. Koń jaki jest, każdy widzi.

W artykule opublikowanym w ósmym numerze Biuletynu Nieruchomości opisałam przykład wyceny produkcji zwierzęcej w toku. Tym razem prezentuję wycenę zwierząt, przy zastosowaniu metody cen bieżących, z uwzględnieniem wartości hodowlanej (jako atrybuty) z uwagi na specyficzny sposób użytkowania wycenianego zwierzęcia. Przedmiotem wyceny jest klacz Czystej Krwi Arabskiej, użytkowana rekreacyjnie przez właściciela.

Czy zdarzyło się w Państwa praktyce zawodowej dokonać wyceny… zwierząt gospodarskich?.

niedziela, 31 marzec 2019 09:30

Wycena nieruchomości ze złożami kruszyw

 Artykuł, wydaje się, że niszowy i specjalistyczny, lecz w praktyce każdego rzeczoznawcę majątkowego może spotkać wyzwanie wyceny nieruchomości ze złożami kruszyw.

Etykiety

 Druga część artykułu, w którym autorzy przedstawiają swój sposób wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę domami wielorodzinnymi.

Etykiety

Cenne spostrzeżenia z praktyki zawodowej, w zakresie opinii sądowych, dotyczących szacowania wartości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

 

W artykule przedstawiono nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.

Etykiety

 

Przykład wyceny nieruchomości gruntowej ze złożami kopalin, przy zastosowaniu metody porównywania parami

Etykiety

 

Matodyka wykrywania i pomiaru wpływu różnego rodzaju czynników i cech na zróżnicowanie cen a w konsekwencji na wartość nieruchomości.

Etykiety

W dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Motywem przewodnim konferencji, zatytułowanej prowokacyjnie „Europejskie Standardy Wyceny a metody statystyczne wyceny – czy są legalne?”, były dwie kwestie: zautomatyzowane modele wyceny (dalej AVM) i statystyczne metody wyceny.

Wydaje się, że dziś staje się koniecznością podjęcie merytorycznej dyskusji o stosowanych przez rzeczoznawców metodach wyceny, bo tylko w taki sposób możemy doprowadzić do konstruktywnych wniosków.